MOLDE KULTURSKOLE ÅPEN UKE 3.

MOLDEKULTURSKOLE
ÅPENUKE
3.-11.mars
FREDAG3.03
1130-1230 FængselogFortvilelse–foredragomfengselshistoriaiMolde
v/KnutEvenIsaksen.Omvisningifengseletetterforedragetfordesom
ønskerdet.Sted:kulturskolen,salen.Gratis.Åpentforalleinteresserte.
LØRDAG4.03
1100-1900 StrykeseminarforRomsdalsstrykerne
Sted:kulturskolen.Forpåmeldte.
1200-1245 Musikklekdrop-inlørdag.Musikklekforbarn1-6årogvoksne.
Sted:kulturskolen,dansesalen.100krprbarn,voksnegratis.
SØNDAG5.03
0930-1500 StrykeseminarforRomsdalsstrykerne
Sted:kulturskolen.Forpåmeldte.
1600-1700 KonsertmedRomsdalstrykerne
Sted:kulturskolen,salen.Gratis.Åpentforalleinteresserte.
MANDAG6.03
0900-0945 KonsertmedRomsdalsstrykerne.Sted:Åfarnesoppvekstsenter.
0915-1115 Opplevelsesdagfor3.og4.trinnselever.Konserter,dans-,kunst-og
teaterverksted.Sted:kulturskolen.Forinviterte.
1115-1200 KonsertmedRomsdalsstrykerne.Sted:Åndalsnesbarneskole.
1800-1900 Elevkonsert
Sted:kulturskolen,salen.Gratis.Åpentforalleinteresserte.
Heledagen Venneuke.Allekulturskoleeleverkaninviteremedsegenvenntilsinfaste
undervisning.
MOLDE KULTURSKOLE
dans kunst musikk teater
TIRSDAG7.03
0900-0945 KonsertmedRomsdalsstrykerne
Sted:Batnfjordbarne-ogungdomsskole
0930-1130 Musikkstunderfor4-og5-åringerfrabarnehagene.
Sted:kulturskolen.Forinviterte.
1115-1200 KonsertmedRomsdalsstrykerne
Sted:Eidsvågbarne-ogungdomsskole.
1800-1900 Elevkonsert
Sted:kulturskolen,salen.Gratis.Åpentforalleinteresserte.
Heledagen Venneuke.Allekulturskoleeleverkaninviteremedsegenvenntilsinfaste
undervisning..
ONSDAG8.03
0915-1000 KonsertmedRomsdalsstrykerne.
Sted:Sellanråskole.
1145-1230 KonsertmedRomsdalsstrykerne.
Sted:Nordbyenskole.
1800-2030 Bandfestival.Storbandkonsertmedallabandavåre,inkl.jazzbandog
fordypningsband.ItilleggkommerbandfraBekkevollungdomsskoleog
Bergmoungdomsskole.Mangeegenkomponertelåter!
Sted:kulturskolen,salen.Gratis.Åpentforalleinteresserte.
Heledagen Venneuke.Allekulturskoleeleverkaninviteremedsegenvenntilsinfaste
undervisning..
TORSDAG9.03
0915-1115 Opplevelsesdagfor3.og4.trinnselever.Konserter,ulikemusikkverksted.
Sted:kulturskolen.Forinviterte.
1000-1045 KonsertmedRomsdalsstrykerne.
Sted:Tomrefjordskole.
1145-1230 KonsertmedRomsdalsstrykerne.
Sted:Hellandskole.
Heledagen Venneuke.Allekulturskoleeleverkaninviteremedsegenvenntilsinfaste
undervisning...
FREDAG10.03
Heledagen Venneuke.Allekulturskoleeleveneinviteremedsegenvenntilsinfaste
undervisning.
MOLDE KULTURSKOLE
dans kunst musikk teater
LØRDAG11.03
1100-1300 Capoeiraworkshop
Kampkunst,musikk,akrobatikk,dansogimprovisertsamspill
Sted:kulturskolen.Fra13årogoppover.
Workshopenfortsetter18.03og08.04kl1100-1300.Pris:300kr
Påmeldingwww.moldekulturskole.no
MOLDE KULTURSKOLE
dans kunst musikk teater