Til våre pensjonister (og de som ikke lenger er

FAGFORBUNDET
SKAUN
Til våre pensjonister (og de som ikke
lenger er yrkesaktive) 
«Ut på tur, med godt humør»
Også i 2017 ønsker vi i Fagforbundet Skaun å fortsette med
turopplegget vårt, og håper å få med mange flere turgåere. Tempoet
passer for de fleste, målet for turene er å bli kjent med turlandsskapet i
egen kommune og også i nabokommuner.
Kaffe og mat har vi alltid i sekken,
- det er viktig å ha det trivelig på tur!
Her er oversikt over turene for 2017:
Onsdag 5.april kl 11.00
Rundt Vannspeilet, på Orkanger. Går på OTI og kjøper lunsj etter turen.
Oppmøte på OTI.
Onsdag 26.april kl. 11.00.
Brekka – Øysand (Erik Løvset)
Oppmøte Sandstuvn. 1C v/ Berit Vikvald. Går pilegrimsveien.
Tirsdag 9.mai kl.11.00
Høgberget i Børsa.
Oppmøte på P-huset i Børsa
Onsdag 31.mai kl,11.00
Einmoen rundt, Eggkleiva.
Oppmøte utenfor Fossvang forsamlingshus
Torsdag 15.juni kl. 11.00
Ramsjøbu - Grilling. Ta med egen grillmat.
Tirsdag 29. august kl.11.00
Spanskkletten i Buvika. Oppmøte på travbanen nord for Ilhaugen.
Tirsdag 12. september kl.11.00.
Gagnåskammen rundt, i Børsa. Oppmøte Lyngstua.
Onsdag 27. september kl.11.00.
Vinåsvatnet rundt, i Skaun. Oppmøte Lisbetsætra
Tirsdag 10.oktober kl.11.00
Rauhammeren i Orkdal.
Oppmøte ved Ulvåshytta. Samkjøring
I slutten på november møter vi opp på Eggkleiva Mannskor sin konsert.
Sosialt samvær på Buvik kafe i forbindelse med konserten.
Kontaktpersoner:
SKAUN
Anne Marie Skagseth
BØRSA
Bjørg Tørstad
VIGGJA
Åse Skjellum
BUVIKA
Ingrid Johansen
EGGKLEIVA Toril Hegli Kvalvik
922 89 910
468 51 321
915 91 466
909 20 916
994 98 087
Hilsen Pensjonisttillitsvalgt Lillian Tørstad,
Fagforbundet Skaun