program for hel-konferansen 2017

HEL-konferansen
2017
Trondheim 31. oktober –
1. november 2017
En inkluderende kirke i reformatorisk lys
Tirsdag 31. oktober
12.00-13.00
Registrering. Kaffe/te/lett lunsj. Sted: Foajeen i Erkebispegården.
13.00-13.15
Velkommen/Åpning. Nidaros biskop. Sted: Øysteinsalen, Erkebispegården.
13.15-14.30
Hovedforedrag I: En presentasjon av KV’s «The Gift of Being – Called to Be
a Church of All and for All».
(Norsk oversettelse: «Tilværelsens gave – kalt til å være kirke av alle og for alle».)
Drøfting av hvordan kirken her utfordres i møte med mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dokumentet presenteres av medlem i sentralkomiteen i Kirkenes verdensråd og
medlem i Mellomkirkelig råd Marianne H. Brekken, leder av K-stud Hege Fossum, rådgiver Kirkerådet Torill Edøy og generalsekretær i Mellomkirkelig råd Berit Agøy. Respons
fra Jon Henrik Gulbrandsen og Gunnar Heiene.
14.30-15.00
Pause. Vi går til Radisson Hotel Royal Garden.
15.00-17.00
Konsultasjon: «Den norske kirke er en inkluderende folkekirke – åpen for alle.
Fellesskap og deltakelse avhenger ikke av funksjonsevne eller status.
Dette utfordrer oss teologisk og forplikter oss diakonalt».
Felles med Diakonikonferansen. Sted: Radisson Hotel Royal Garden.
Konsultasjonen vil belyse hvordan denne reformatoriske forståelsen av «menneskeverd»
og «frelse», utfordrer kirken i møte med mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne.
Dette for å gjøre oss til en sannere og rikere kirke,- i ord og handling.
Del 1. Teologisk grunnlag
«Frelsen er ikke til salgs!» Hva betyr dette for kirkens møte med mennesker
med nedsatt kognitiv funksjonsevne? Dr.theol. Gudmund Waaler, forsker ved Sjø
krigsskolen, Håkonsvern, Bergen.
«Mennesket er ikke til salgs!» Hva betyr dette for kirkens møte med mennesker
med nedsatt kognitiv funksjonsevne? Dr. theol. Idar Kjølsvik, Høgskolen i NordTrøndelag.
Del 2. Praksis og konsekvens
Konsekvenser for gudstjenestefeiring, forkynnelse, fellesskapstenkning osv. Korte
innlegg og panelsamtale med biskop Olav Øygard, sokneprest Rune Rasmussen og
diakon.
Utdeling av diakoniprisen.
17.00-18.00 Enkelt måltid. Sted: Radisson Hotel Royal Garden.
19.00
Nasjonal økumenisk gudstjeneste. Oppmøte senest kl 18.30.
ca. 21.00
Kirkekaffe – «suppe og prat» - sammen med diakonikonferansen.
Sted: Radisson Hotel Royal Garden
Onsdag 1. november
08.30-08.45
Salme og bønn. Sted: Øysteinsalen, Erkebispegården
08.45-09.45
Hovedforedrag II: Likeverdige felleskap; Utfordringer, muligheter, rikdom.
09.45-10.15
Pause. Servering i foajeen, Erkebispegården. Ta med kaffe/frukt/kake til sesjon/
10.15-11.45
Valgfrie sesjoner Sted: Erkebispegården med omegn
Sokneprest Roar Strømme, inkluderingsrådgiver Sølvi Dahle og spesialprest Tor Ivar Tor
gauten. Sted: Øysteinsalen
seminarrom.
1. Mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne i GT og NT.
Senterleder ved senter for misjon og globale studier Anna Rebecca Solevåg, Misjonshøgskolen/VID
2. Mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne i systematisk teologi.
Professor i etikk Gunnar Heiene, Menighetsfakultetet.
3. Mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne i misjonstenkningen.
Regionleder Grethe Raddum, Aeropagos.
4. Mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne i diakonien.
Studieleder i diakoni Kari Jordheim, Diakonhjemmet/VID.
12.00-12.15
Middagsbønn i Nidarosdomen.
12.15-13.00
Lunsj. Serveres i foajeen, Erkebispegården.
13.00-14.45
Hovedforedrag III: Inkludering Sted: Øysteinsalen, Erkebispegården.
Inkludering som grunnleggende premiss og praktisk metode.
Konsekvenser for kirkelig utdanning.
Rektor Stig Lægdene, KUN - Kirkens utdanningssenter i nord.
Inkludering som et ledelsesansvar og et tilsynsansvar.
Kirkeverge Kjell Inge Nordgård: Diakonien i Trondheim - engasjement og kunnskapsledelse.
Preses Helga Haugland Byfuglien: Et ansvar og forpliktelse for hele kirken.
14.45-15.00
Takk for nå - vel hjem
Påmelding
Påmeldingsfrist: 15. september. Påmeldingskjema her.
Påmeldingwn er bindende. Ved avmelding etter 15. oktober belastes full deltakeravgift.
Deltakeravgift kr 1000,- studentpris kr 600,-. Dette dekker konferanseavgiften og måltider
oppsatt i programmet. Faktura ettersendes.
Ved spørsmål, kontakt Nidaros bispedømmekontor tlf.: 73 53 91 00.
Tips til overnatting i Trondheim:
Pilegrimsgården (tlf 73 52 50 00) (enkeltrom kr 819,-/dobbeltrom kr 1010,- inkl. frokost)
(Oppgi deltagelse HEL-konferansen)
Comfort Park Hotel (tlf 73 83 39 00) og Quality Hotel Augustin (tlf 73 54 70 00)
(e-rom kr 925,-/d-rom kr 1125 inkl. frokost) (Oppgi avtale med Nidaros bispedømmeråd)
MERK: DELTAKER BESTILLER OVERNATTING SELV.
Oppdatert info finner du her (hel-kirken.no)
VELKOMMEN!
Arrangør: Nidaros bispedømmeråd i samarbeid med Kirkerådet.