FAGLUNSJ 7. mars

FAGLUNSJ 7. mars
Tirsdag 7. mars inviterer Stavanger
Arkitektforening til faglunsj om
tegningsgrunnlag til en enebolig.
Faglunsjen blir ledet av sivilarkitekt Kari
Halvorsen. Asplan Viak byr faglunsjens
deltakere på gratis lunsj.
Oppmøte: 11:15
Oppstart faglunsj: 11:45
Sted: Asplan Viak, Østervågkaien 1a,
5. etasje
Det er kun 15 plasser. Vi ber derfor om
påmelding til: [email protected]
- innen mandag 6. mars
Prosjekter av sivilarkitekt Kari Halvorsen