Kurs og akademi for AKS base 3 vår 2017

Kurs og akademi for
AKS base 3 vår 2017
Til alle elever, foreldre og foresatte på base 3
Vi starter våren med denne kurskatalogen med spennende kurs og
aktiviteter. Alle kan melde seg på, men pass på at de ikke kolliderer
med hverandre. Det er et begrenset antall plasser på de ulike
akademiene og kursene, men alle skal få være med på to aktiviteter.
«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder også i år.
Akademi:
Et akademi er en aktivitet som går over en lengre periode. Her får
barna gå i dybden på et emne. Her er det påmelding.
Kurs:
Et kurs er en aktivitet som varer over en kortere periode. Her får
barna testet ut en aktivitet. Her er det påmelding.
Klubb:
Klubb er læringsstøttende aktiviteter som man ikke trenger å melde
seg på. Klubbaktivitetene kommer til å variere fra uke til uke. Disse
kommer til å foregå på basen. Vi har også to faste klubber dette
semesteret: Fysak og «Forskerføtter og leserøtter».
Frist for påmelding er fredag 20. januar.
Lenke til påmeldingskjema får du tilsendt på e-post i ukebrevet.
Spørsmål angående tilbudet eller påmeldingsskjema kan sendes til
[email protected]
Akademi: Turn
Uke 5-13/14-22
Kursleder: Nordstrand turnforening
Målområde 2: Fysisk aktivitet og lek
I samarbeid med Nordstrand turnforening vil vi dette semesteret tilby
turn for elevene på base 2-4. det vil foregå i Leirskallen turnhall med
instruktører fra Nordstrand turnforening.
Det kommer til å være stor pågang på få plasser, så det er viktig at
de som melder seg på er innstilt på å være med hver gang.
Uke 5-13
Tirsdag
14.30-16.30
20 plasser
Uke 14-22
Tirsdag
14.30-16.30
20 plasser
Akademi: Kunst og design
Uke 5-22
Kursleder: Samira
Samira er utdannet barne- og ungdomsarbeider, og har hatt ansvaret
for hobby og kunst & design på Munkerud Aktivitetsskole i en
årrekke.
Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet
Mandag
14.30-16.00
20 plasser
Onsdag
14.30.16.00
20 plasser
Barna arbeider med ulike teknikker og materialer og bruker sin
kreative tenkning til å forme et bilde etc. Vi lager også utstillinger der
vi viser fram det vi har laget. Vi fortsetter å ha denne aktiviteten
sammen med base 4.
Akademi: Dans
Uke 5-22
Kursleder: Rachel
Rachel er utdannet danser. Hun har også lang erfaring med å
undervise i dans.
Målområde 2: Fysisk aktivitet og lek
Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet
Mandag
14.30-16.00
15 plasser
Barna øver til musikk og får mulighet til å bruke sine
danseferdigheter, samt lære nye dansetrinn av danseinstruktøren vår
på AKS. I år kommer vi til å ha denne aktiviteten sammen med barna
på 4. trinn.
Akademi: Drama
Uke 5-22
Kursleder: Kari
Kari har utdannelse innenfor dramapedagog med fordypning i
maskespill og figurteater, og har erfaring med å jobbe med barn og
teater.
Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet
Fredag
14.30-16.00
15 plasser
Elevene lærer seg om teater. Hva betyr det å ha et publikum?
Elevene skal prøve ut ulike former for teater. Elevene jobber seg
etter hvert opp mot å sette opp et lite teaterstykke.
Kurs: Gitar
Uke 7-21
Kursleder: Mehdi
Mehdi har utdannelse innen musikk. Dette blir det andre året han har
ansvar for dans på Munkerud Aktivitetsskole.
Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet
Uke 7-10
Onsdag
14.30-16.00
5 plasser
Uke 11-16
Onsdag
14.30-16.00
5 plasser
Uke 17-21
Onsdag
14.30-16.00
5 plasser
Elevene lærer grunnleggende spillteknikk og grep som man trenger
for å lære seg å spille enkle sanger. Dette er noe for deg som har lyst
til å lære deg å spille litt gitar eller ønsker å øve mer.
Elevene melder seg på et av kursene ovenfor.
Kurs: Kjøkkengruppe
Uke 5-21
Kursleder: Madeleine
Madeleine har ledet kjøkkengrupper på Munkerud Aktivitetsskole i to
år. Dette året er det base 3 som står for tur.
Målområde 3: Mat og helse
Uke 5-10
Tirsdag
14.30-16.00
15 plasser
Uke 11-16
Tirsdag
14.30-16.00
15 plasser
Uke 17-21
Tirsdag
14.30-16.00
15 plasser
Vi lager enkle matretter og har fokus på et variert kosthold. Barna
lærer grunnleggende ferdigheter på kjøkkenet når det kommer til
kokkelering, kosthold og hygiene.
Kurs: Sjakk
Uke 5-10
Kursleder: Nordstrand sjakklubb
Målområde 1: Natur, teknikk og miljø
Målområde 5: Lekser og fordypning
Instruktøren Geir M har mange års erfaring med undervisning og
sjakkurs for barn på aktivitetsskoler og på kveldskurs.
Dette er et tilbud som krever at man blir medlem i Nordstrand
sjakklubbs ungdom (NSKU) (150 kr. for dette ordnes ved kursstart)
Uke 5-10
Tirsdag
14.30-15.30
5 plasser
Kurs: Kor
Uke 5-22
Kursleder: Catrine
Catrine har sunget hele livet, og har musikkutdannelse. Hun synger
også selv i kor på fritiden.
Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet
Tirsdag
14.30-16.00
15 plasser
På koret vil barna lære å kjenne sangglede gjennom ulike sangleker
og –øvelser. Barna skal ha det gøy sammen gjennom samarbeid og
sang. De skal også øve på et musikalsk innslag til
sommeravslutningen.
Klubb: Fysak
Uke 5-22
Ansvarlig: Silje
Silje er genuint opptatt av fysisk aktivitet og friluftsliv. Hun har vært
aktiv orienteringsløper og har drevet med skiskyting og håndball. Hun
har også utdannelse innen idrett fra videregående og folkehøyskole.
Målområde: Fysisk aktivitet og lek
Uke 5-22
Torsdag
14.45-16.00
Åpent for alle- ingen påmelding
Elevene prøver ut ulike idretter og aktiviteter. Gjennom dette
utfordrer de grov- og finmotorikk, koordinative evner, ballfølelse og
lærer om fair play. Det vil legges vekt på øvelser som er
læringsstøttende i form av norsk- og matterelaterte utfordringer.
Klubb: Forskerføtter og leserøtter
Uke 5-22
Ansvarlig: Kristine
Kristine går på kurs i «Forskerføtter og leserøtter» dette semesteret,
og skal gå gjennom 20 økter sammen med elevene. «Forskerføtter og
leserøtter» er et prosjekt fra Naturfagssenteret
Målområde: Natur, teknikk og miljø
Målområde 5: Lekser og fordypning
Uke 5-22
Onsdager
14.30-16.00
Åpent for alle- ingen påmelding
Elevene skal gå gjennom utforskende aktiviteter og morsomme
forsøk og lære om spennende temaer.