Monteringsveiledning

Monteringsveiledning
Montering og innstillinger av
HERU ved kobling av FCUSC til brannspjeld SC+
Östberg Norge AS er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Östberg forbeholder seg retten til å endre produktene uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som allerede er i bestilling,
forutsatt at slike endringer kan utføres uten at ytterligere endringer blir nødvendig i spesifikasjoner som allerede er avtalt. Med enerett.
Montasjeanvisninger til leverandør skal følges.
Montering av mikrobryter på spjeldet
Se montasjeanvisning for denne som ligger med produktet.
1. Plasser bryteren på
holderen.
2. Press holderen med bryteren inn i t-sporet på innsiden
av spjeldet.
3. Test at spjeldet
fungerer som det skal.
4. Påfør de gule
etikettene og fyll inn
nødvendig informasjon.
Elektrisk tilkobling
En rekkeviddebryter kan monteres på metallringen. Hensikten med dette er å avgjøre posisjonen til det
sirkulære brannspjeldet fra avstand. 1mA...6A DC 5V... AC250V. COM: Sort; NF: grå; NO: blå. Strømforbruk: Max 6A;
Beskyttelsesgrad: IP65; Lengde på kabel: 500 mm.
Montering av spjeldet til kanal
Se montasjeanvisning for denne som ligger med produktet. Eller etterspør denne fra Östberg Norge AS
([email protected])
Kretskort tilkobling
Sort kabel skal på port «0»
Blå kable skal på port «FIRE»
Grå kabel, ingen funksjon.
Innstilling på HERU fjernkontroll
SERVICE MENY
Følg anvisningen under:
I denne menyen er det påkrevd med passord. Passordet er 1199 og kan ikke endres. Trykk
fra hovedmenyen.
Passordet angis med
tastene og hvert siffer bekreftes med
for å komme videre
.
Etter at du har tastet inn passordet (1199) i servicemenyen kommer spørsmålet ”er du sikker? ”.
Trykk
for ”Nei” eller
for ”Ja”.
for OK.
Trykk deretter
eller
for å komme videre i servicemenyen til de ulike overskriftene.
ALARM
Service meny og følg under:
Trykk deg ned til ”Alarm” med
Trykk tastene. Bekreft med
.
tastene til du kommer til ”Brannføler”. Bekreft med
Velg ”Normal åpen” med
tastene. Bekreft med
Velg ”Auto.restart: Av” med
Trykk deg tilbake til start med
tastene. Bekreft med
.
.
. Bekreft til ingen linjer er merket med sort.
.
LAST/LAGRE INNSTILLINGER
Gå ut til ”Servicemeny” med
og bla deg ned til ”last/lagre” med
Bla ned til ”Lagre install. innst.” og bekreft med
. Godkjenn med
tastene. Bekreft med
.
.
ÖSTBERG NORGE AS
Org.nr. 939625593
Løxaveien 13, 1351 Rud
Phone: +47 67 17 77 00
E-mail: [email protected]
www.ostbergnorge.no