Rennleder - Os Idrettslag

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Off. åpning av møtet
Opprop
Valg av rennjury
Info fra arrangør/teknisk briefing
TDs kommentarer
Værvarsel
Andre saker
Off. avslutning av møtet
Hovedleder/Nssf
Rennleder
TD
Rennleder
TD
Rennleder
Rennleder
Rennleder
Utlevering av startnr. For sprint etter møtet er avsluttet.
1
09.03.2017
Opprop
1.7.2
Deltakere på lagledermøtene
Følgende plikter å møte hvis mulig:
- TD(er)
- alle medlemmer av rennjuryen
- minst én representant for hver deltakende krets
- rennleder
- skytesjef, løypesjef, tidtakersjef, arenasjef, logistikksjef og
rennsekretær, eller repr. for disse
- andre "nøkkelpersoner" fra arrangøren
Alle kretser møtt!
2
09.03.2017
Valg av jury
• TD
- Wenche Engebretsen
- Ketil Reistad
• Rennleder
- Kjetil Sæter
• Lagleder
- Thomas Aabø, Agder
- Lars Markås, Nordland
• Christian Gedde-Dahl, Nssf (Møte og talerett)
3
09.03.2017
NSSF
• Styrerepresentant
• Halvor Flatland
• Administrasjon
• Christian Gedde-Dahl
4
09.03.2017
Program fredag 10. mars:
NC sprint
Kl. 07.30-17.00
Kl. 08.00
Kl. 08.30-09.50
Kl. 09.55
Kl. 10.00
Kl. 12.45-13.45
Kl. 13.50
Kl. 13.55
5
Rennkontor Hummelfjell TOS Arena
Avtrekkskontroll åpen hele dagen
Innskyting pulje 1
Visitasjon standplass stenger (pulje 1)
Første start pulje 1
Start MS, M 20-21, KS, K 20-21, K 19, K 18, K 17
Innskyting pulje 2
Visitasjon standplass stenger (pulje 2)
Første start pulje 2
Start M 19, M 18, M 17
09.03.2017
Program lørdag 11 mars:
NM/NC Fellesstart
Kl. 07.00-17.00
Kl. 07.30
Kl. 08.00-09.00
Kl. 09.05
Kl. 09.15
Kl. 09.16.30
Kl. 10.00
Kl. 10.01.30
Kl. 10.45
Kl. 10.46.30
Kl. 11.30 (ca.)
Kl. 11.30
6
Rennkontor Hummelfjell TOS Arena
Avtrekkskontroll åpen hele dagen
Innskyting pulje 1
Visitasjon standplass stenger (pulje 1)
Start heat 1, MS
Start heat 2
Start 1. Heat M 20-21
Start heat 2
Start K20-21
Start KS
Blomsterseremoni M 20-21
Start K 19
09.03.2017
Program lørdag 11 mars:
NM/NC Fellesstart
7
Kl. 12.15-13.45
Kl. 12.30 (ca.)
Kl. 13.50
Kl. 14.00
Kl. 14.01.30
Kl. 14.03.00
Kl. 14.40
Kl. 14.41.30
Kl. 15.15
Kl. 15.16.30
Kl. 15.15 (ca.)
Kl. 15.50
Kl. 15.51.30
Kl. 15.50 (ca.)
Kl. 16.30
Kl. 16.30 (ca.)
Kl. 18.30
Kl. 19.30
Kl. 22.00
Innskyting pulje 2
Blomsterseremoni K 20-21, K19
Visitasjon standplass stenger (pulje 2)
Start Heat 1 K 18
Start Heat 1 K 17
Start heat 2 K18/17
Start 1. Heat M 19
Start heat 2
Start 1. Heat M 18
Start heat 2
Blomsterseremoni K18, K17
Start 1. Heat M 17
Start heat 2
Blomsterseremoni M 19
Siste løper pulje 2 i mål
Blomsterseremoni M 18, M17
Lagledermøte Os Skole
Premieutdeling Oshallen
Frist navnepåmelding Mix stafett
09.03.2017
Program søndag 12 mars:
NM Mix-stafett
Kl. 07.15-16.00
Kl. 08.00-14.00
Kl. 08.30-08.55
Kl. 09.00
Kl. 09.00
Ca. 10.30
Kl. 10.15-10.40
Kl. 10.45
Kl. 10.45
Ca. 12.20
Kl. 12.05-12.30
Kl. 12.35
Kl. 12.35
Kl. 14.20
8
Rennkontor Hummelfjell TOS Arena
Avtrekkskontroll åpen
Innskyting Mix 17-senior
Visitasjon standplass stenger
Start Mix 17-senior
Blomster og premier Mix 17-senior
Innskyting Mix 17-18
Visitasjon standplass stenger
Start Mix 17-18
Blomster og premier Mix 17-18
Innskyting Mix 17-21
Visitasjon standplass stenger
Start Mix 17-21
Blomster og premier Mix 17-21
09.03.2017
Oversiktskart:
http://www.osidrettslag.no/file=9743
9
09.03.2017
Teknisk brifing
NC sprint:
10
09.03.2017
Arenakart
sprint/fellesstart
http://www.osidrettslag.no/file=11266
11
09.03.2017
Løypelengder
Løyper NC sprint:
Klasse
K 17, 18, 19
M 17, 18, 19
K 20-21
M 20-21
K Sen
M Sen
Løyper
3 x 2 km
3 x 2,5 km
3 x 2,5 km
3 x 3,3 km
3 x 2,5 km
3 x 3,3 km
Skyting
L+S
L+S
L+S
L+S
L+S
L+S
Distanse
6 km
7,5 km
7,5 km
10 km
7,5 km
10 km
Løyper
Skyting
Distanse
K 17, 18, 19
5 x 1,5 km
L+L+S+S
7,5 km
M 17, 18, 19
5 x 2,0 km
L+L+S+S
10 km
K 20-21
5 x 2,0 km
L+L+S+S
10 km
M 20-21
5 x 2,5 km
L+L+S+S
12,5 km
K Sen
5 x 2,5 km
L+L+S+S
12,5 km
M Sen
5 x 3,0 km
L+L+S+S
15 km
Løyper NM/NC Fellesstart:
Klasse
12
09.03.2017
Løypekart
http://www.os-idrettslag.no/file=7413
13
09.03.2017
Innskytingsskiver:
http://www.os-idrettslag.no/11223.10735.ListerNMNC2017.html
En blink pr løper!
14
09.03.2017
•Løyper/arena
•Løyperetning
•Løypekjøring
•Oppvarming / glidtest
Oppvarming inntil 5 min før første start
- I løype nordvest for stadion
- Turløyper sør for arena, utgang fra
parkering
•Start
•Brikkekontroll
•Brikke på venstre bein
•Reservebrikker på start
•Lårnummer
15
09.03.2017
16
•Sikkerhet
• Skytebane
•Avtrekkskontroll før innskyting
•Visitasjon av våpen v/skive 1
•Etter målgang
•Brutte løpere henvender seg til nærmeste
funksjonær for visitasjon
•Ikke lade magasiner før avtrekkskontroll
• Utøvere bes gjøre egenvisitasjon etter
siste innskytingsserie på matta!
• Løype
•Utgang fra stadion
09.03.2017
•Snu 2,5 km
Startnummer:
•Utlevering av startnummer
•NC sprint
•Etter lagledermøtet torsdag
•NM/NC fellesstart
•Lørdag morgen, rennkontor
•NM Mix-Stafett
•Søndag morgen, rennkontor
•Sikkerhetsnåler ligger tilgjengelig v/brikkekontroll
•Lårnummer
•Løpere som ikke starter – gi beskjed/lever nummer
på rennkontor (ajourføring lister)
17
09.03.2017
Fellesstart:
• OBS! Det er endringer i tidsskjema ifht
opprinnelig program
• Start
•Alle løpere må være tilstede minimum 15
min før 1. start
•Brikkekontroll
•1,30 mellom hvert heat
- Når 1. heat går fram til startposisjoner,
stiller neste heat opp bak startende heat.
- Løpere oppfordres til å kjenne sin
rangering og startspor.
- 30 skiver i pulje 1, 35 skiver i pulje 2
18
09.03.2017
• Skytebane
- 1. skyting, 1. heat, skive etter
startnummer/startspor, 2.-4. skyting fylles opp
fra høyre.
- Heat 2-3 fyller fra høyre på alle skytinger.
- Kvinner senior og Kvinner 17 regnes som
heat 2, dvs. fyller opp fra høyre på alle 4
skytinger.
- Leder i heat 1, stående fra skive 1 osv.
- Skiller på farge på startnummer mellom
heatene/klasser
19
- Løpere som kommer i konflikt med start i neste
klasse kan bli holdt igjen v/utgang standplass. 09.03.2017
- Sambandskanaler frekvens
- Arrangøren har egne kanaler (i
frekvensområde 154.4500-154.6500)
- Hummelfjell har egen nødkanal – respektere de
også.
20
09.03.2017
Protester:
•Levers skriftlig på rennkontor (gebyr 150,-)
•Publisering av uoffisielle resultatlister og protestfrist
blir varslet av speaker.
21
09.03.2017
Seremonier:
• Blomsterseremoni i henhold til løpsprogram NM
klasser fellesstart lørdag.
• Premieutdeling lørdag i Oshallen 19.30
• Premieutdeling/blomsterseremoni søndag kjøres
fortløpende så snart klassene er ferdige.
22
09.03.2017
Værvarsel:
23
09.03.2017
TDs kommentar
• TDs kommentarer….
- Wenche Engebretsen
- Ketil Reistad
Ingen spesielle kommentarer. Ønsker alle
lykke til!
24
09.03.2017
NM Mix-Stafett
Meld inn utøvere (totalt antall menn og kvinner) som
ønsker å starte:
- 17/18
- 19/20/21
- Senior
Leveres innen lørdag kl. 14:00 på Rennkontoret
25
09.03.2017
Avslutning:
26
09.03.2017