Basisavtale Maks halvdag 2-4. klasse

Aktivitetsskolen Majorstuen
Basisavtale halvdagsplass
Elevens navn:
Klasse:
Foresatte:
Telefon:
Epost:
Mandag
Gå hjem
selv
Tirsdag
Gå hjem
selv
Onsdag
Gå hjem
selv
Torsdag
Gå hjem
selv
Fredag
Gå hjem
selv
Tid:
Hentes
Tid:
Hentes
Tid:
Hentes
Tid:
Hentes
Tid:
Hentes
Kryss av hvilke dager dere ønsker å benytte halvdagsplassen ved
Maks, dere disponerer 12 timer per uke og vi ønsker en fast plan
over når hver enkelt skal være på Maks.
Andre som kan hente:
Telefon:
Relasjon:
Kan ditt barn fotograferes til internt bruk på Maks?
Kan ditt barn fotograferes til skolens nettsider?
Ja  Nei 
Ja  Nei 
Mat, allergier eller annen informasjon om barnet (NB ikke oppgi
konfidensiell informasjon her)?
Ja  Nei 
Hvis ja, hvilke?
Hvis noen andre enn foresatte skal hente barn hos oss, må vi ha
beskjed om dette på telefon 90 95 78 97. Listen over
kontaktpersoner er viktig og en del av sikkerhetsnettet rundt
hvert enkelt barn. Hvis en krise skulle oppstå og vi ikke får
kontakt med foresatte, er dette personer vi vil ringe til.
Dato:
Foresattes signatur: