Kurskalender 2017 - Bad Park og Idrett

Postadresse:
Postboks 4014 US, 0806 Oslo
Telefon:
481 15 299
928 10 970
KURSKALENDER
2017
E-post:[email protected]
Hjemmeside:www.badparkogidrett.no
PARKpolitikk er grønt miljø for helse og trivsel
IDRETT er en investering for framtida
Med forbehold om endringer. Oppdatert program finner du på www.badparkogidrett.no
Foto © oxford/iStock
BAD gir mulighet til fysisk og sosial trivsel året rundt
Kurs og aktiviteter 2017
BAD
IDRETT
MÅNEDDATO
KURS
STED
MÅNEDDATO
Januar
Januar
Februar
Februar
KURS
STED
Mars15.-17. Badeteknisk
Hamar
Mars
Stjørdal
April
4.
Kunstgress - erfaringer med vinterdrift
Oslo
20.
Helt sikkert anlegg - alles ansvar
Sandefjord
Drammen
Uke 17
Isbaneseminar - Studietur Aalborg
Sandefjord
Mai
30.
Helt sikkert anlegg - alles ansvar
Lillestrøm
28.-29.Vannbehandling
April
Mai
30.-1.06
Instruktørkurs Livredning
Juni 14.-16.Landskonferansen
Juli
Juni14.-16.Landskonferansen
August
Juli
September
6.-7.
Instruktørsamling Livredning
Gardermoen
August
21.-22.
Renhold
Oslo
September
Oktober
Uke 37
Oktober16.-17.
Sandefjord
Studietur Nærmiljøanlegg
Jylland
Kunstgresseminar
Oslo
November7.-9.
Studietur
Köln
18.Rulleskianlegg
Stokke
Ny forskrift - konsekvenser for badet
Div.
November
Trondheim
Uke 48
Desember
1.
Snøproduksjon, drift og lagring
7.-9.Studietur
Köln
Desember
PARK
FELLES
MÅNEDDATO
KURS
STED
Januar
MÅNEDDATO
KURS
Januar
Februar Februar
Drammen
Mars15.-17. Badeteknisk
29.Steinkurs
Oslo
April
April5.
Fredrikstad
Mai
Oslo
Juni14.-16.Landskonferansen
Mars
13.-17.
Lekeplassutstyr: Fag- og inspektørkurs
Turveiseminar
27.Inspektørtreff
STED
Hamar
Sandefjord
Juli
Mai
Juni 14.-16.Landskonferansen
Sandefjord
August
Juli
September
August
Oktober
September
7.-8.
Grønt Nettverk
Stavanger
November7.-9.
Studietur
Köln
Uke 37
Studietur Nærmiljøanlegg
Jylland
Grønn Galla
Oslo
Førjulstreff
Oslo
Desember12.
Oktober
November
Desember
16.-17.
16.-17.
Grønn Galla
Oslo
Med forbehold om endringer. Oppdatert program finner du på www.badparkogidrett.no