Velkommen til PENSJONISTTREFF på Høyland menighetshus kl 1500

Velkommen til
PENSJONISTTREFF på
Høyland menighetshus
kl 1500 – 1730
Onsdag 22. februar - Sjur Håland kåserer
Onsdag 29. mars - «Vår strålende hverdag»,
kåseri av Helge Omlid
Onsdag 26. april - Einar Egeland kåserer og
viser bilder
Hver samling har bevertning, utlodning og
andakt