Årsmøte i Oslo Tennisklubb torsdag 15. mars 2017 Valgkomiteens

Årsmøte i Oslo Tennisklubb torsdag 15. mars 2017
Valgkomiteens innstilling:
Styret:
Styreleder Arild Blixrud, gjenvalg
Nestleder Haakon Berg, gjenvalg
Styremedlemmer:
Jan Frode Andersen, gjenvalg
Ketil Stave, gjenvalg
Randi Lilletvedt, gjenvalg
Marte Riiber de Picciotto, nyvalg
Vara: Carsten Storm, gjenvalg
Kontrollkomiteen:
Leder Lars Hjarrand, nyvalg
Mirza Koristovic, nyvalg
Vara: Fredrik Kjus, nyvalg
Vara: Andre Herlofsen, nyvalg
Rådets nye medlemmer:
Sara Glent, nyvalg
Kai Reith, nyvalg
Valgkomité, styrets innstilling:
Leder Christian Berg, gjenvalg
Frøydis Forberg, gjenvalg
Peter M. Anker, gjenvalg
Vara: Marit Tovsen, gjenvalg