Melding om fare for Ikke bestått praksis

Melding om
fare for Ikke bestått praksis
Studentens navn
Studentnummer
Studieår
Barnehage
Melding om at du står i fare for ikke å få praksisperioden bestått.
Med dette meddeler vi deg at du står i fare for ikke å få bestått praksisperioden din. Denne meldingen er en
bekreftelse på at du er gjort kjent med at praksislærer og pedagogikklærer er i tvil om du vil nå høgskolens mål
for praksis ved praksisperiodens slutt.
Spesielle kommentarer til praksisperioden, jfr. midtveisvurderingen:
Fortsettes på baksiden hvis det er for liten plass.
Dato
Praksislærers underskrift
Dato
Styrers kvittering på mottatt melding
Dato
Studentens kvittering på mottatt melding
Spesielle kommentarer til praksisperioden, jfr. Midtveisvurderingen forts.