Hvilket nye bygg eller byrom er byens beste? Meld inn din favoritt!

Hvilket nye bygg eller byrom er byens beste? Meld inn din favoritt!
Har du gått rundt i Trondheim og lagt merke til et nytt og vakkert bygg, et byrom som føles godt å
oppholde seg i eller et anlegg med gode kvaliteter? Da bør du sende inn forslag til byggeskikkprisen.
Det er hverdagsarkitekturen i Trondheim som skal premieres. Byggeskikkprisen deles ut til aktører
som bidrar til å heve og utvikle byggeskikken i Trondheim, og til prosjekter som er av høy kvalitet, er
knytta til folks dagligliv og nærmiljø, og som tar hensyn til byens egenart.
Frist for å melde inn kandidater: 20.03. 2017
Tips og begrunnelse sendes på e-post til: [email protected]