5 april 2017

Samling for barnehageeiere 5.april 2017
Sted: Statens hus, Stiklestad
Tid: 10- 16.00
Tid
9.30-10
10 – 12
Hva
Registrering og kaffe/ te
Implementering av rammeplan
12-12.45
12.45 – 14.45
Lunsj
Barnehagebasert
kompetanseutvikling
Praktisk arbeid
14.45-15.00
15.00 - 16.00
Pause
Regelverk
Med forbehold om endringer.
Hvem
Kari Kvistad, DMMH
Marte Schrøder
Styrere
Melhus
FM
Oppsummering av BASIL
Forskrifter om dispensasjon
Nytt fra sentrale myndigheter/
pågående (høringer,
kompetansemidler,
komp.strategi, læringsmiljø,RP)