ukeinfo 09-2017 - Utdanningsforbundet

UKEINFO FRA
UDF OSLO
UKE 09 - 2017
Besøks- og postadresse: Brynsengveien 2, 0667 Oslo
Telefon: 23 13 81 00
Epost: [email protected] Web: www.udf.no/oslo
Facebook: www.facebook.com/udfoslo
Twitter: www.twitter.com/udfoslo
Du mottar UKEINFO fordi du står registrert i vårt medlemsregister som arbeidsplasstillitsvalgt (ATV), vara-ATV eller kontaktperson for din arbeidsplass, eller
som ledermedlem. Vi ber deg som er tillitsvalgt eller kontaktperson, om å videreformidle informasjonen til våre medlemmer (via epost eller oppslag) Hvis du
har sluttet som tillitsvalgt/vara-ATV/kontaktperson og mottar UKEINFO, kan det bety at arbeidsplassen ikke har registrert ny tillitsvalgt og dermed ikke mottar
informasjon fra oss. Det er da fint om du melder fra til oss slik at vi får registrert en ny tillitsvalgt. På forhånd takk!
FELLES
8.marsplakat
Her kan du laste ned en plakat til mobilisering i forkant av årets 8. marstog.
Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta i
toget, og inviterer til pizza i forkant. Møt
opp på Cafe Sara fra klokken 16.
Vi ber de tillitsvalgte informere alle medlemmer og henge opp plakaten.
Du kan ellers lese mer om arrangementet
her.
FELLES
Nytt ressurshefte fra Utdanningsforbundet om
lærertetthet
Den gjennomsnittlige lærertettheten i ordinær undervisning i grunnskolen har vært tilnærmet
uforandret de senere årene. Dette skjer til tross for at Stortinget har kommet med betydelige
satsinger for å øke lærertettheten.
Ressurshefte 2/2017: Øremerkede midler til økt lærertetthet på 1.–4. trinn – kommunenes bruk
og grunnlagstall for tillitsvalgtes egne beregninger har som formål å vise hvordan man kan beregne utviklingen av lærertetthet. Beregningene er viktige for å vurdere om kommunene har
etterlevd Stortingets forutsetninger og intensjoner, samtidig som lokallag kan bruke materialet i
sin argumentasjon opp mot egen kommune.
SKOLE
Er du matematikk- eller naturfaglærer?
Utdanningsforbundet Oslo videreformidler følgende forespørsel om å finne matematikk- og naturfaglærere på ungdomstrinnet som kan bidra med forslag til nye oppgaver:
«Hvert av landene som deltar i TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) inviteres til å komme med forslag til nye oppgaver til neste gjennomføring av undersøkelsen og vi tenker at de aller beste forslagene vil komme fra lærere
som jobber med elevenes læring i fagene til daglig.
Vi skal ha en oppgave-lage-workshop tirsdag 28. mars. Vi setter av hele dagen (09.00-16.00) og vi skal være på Blindern. Vi
sørger for mat og drikke og vi betaler eventuelle vikarutgifter til skolene.
De som er interesserte kan ta kontakt med Hege Kaarstein innen 15. mars, enten ved å sende epost til [email protected], eller ringe 22 85 66 02. Du kan lese mer om TIMSS her www.timss.no.»
SKOLE
Ansettelser og overtallighet
I perioden fremover legger skolene sine planer for neste år og starter med ansettelser eller eventuelle overtallighetsprosedyrer.
Tillitsvalgte har en viktig rolle i å påse at dette går riktig for seg og er fundert i skolens budsjett, aktivitetsplan og stillingsplan.
Det finnes god hjelp i Verktøykassa; der er det artikler om ansettelse for lærere og prosedyrer ved overtallighet. Ta alltid også
kontakt med fylkesstyret hvis du får en overtallighetssak på din skole.
KURS UDF OSLO

Temakurs for tillitsvalgte i barnehager og på fagsentrene
Utdanningsforbundet Oslo innkaller til temakurs onsdag 5. april kl. 9.00 – 15.30 på Quality Hotel 33 .
Du melder deg på her innen 30. mars. Innkalling blir sendt ut til dem som melder seg på. Kurset gir rett på permisjon med
lønn for tillitsvalgte i barnehager med tariffavtale.
Tema for dagen er arbeidstid, men vi krysser fingrene for at ny rammeplan har kommet innen den tid så vi kan bruke tid på
å gjennomgå den.

Vi minner om bortreisekurs
Tillitsvalgte på skoler, i voksenopplæringen og PPT, bydelslagsledere og lederråd innkalles til todagers kurs på Quality
Hotel Sarpsborg den 16.- 17. mars.
Grunnet hotellovernatting må alle melde seg på her innen 5. mars.
På kurset skal det blant annet skoleres i ekspertutvalgets rapport Om lærerrollen, Utdanningsforbundets lederoffensiv og
organisasjonsmessig behandling av arbeidstid i skole og barnehage.
Har du spørsmål, ta kontakt på mail til [email protected]
LAST NED INNKALLING
Vi sees
MEDLEMSMØTE UDF OSLO
Medlemsmøte: Fra frustrasjon til forståelse- 2. mars
Integreringsutvalget i Utdanningsforbundet Oslo inviterer til medlemsmøte om flyktningsituasjonen. Møtet vil bestå av fire
innledninger med mulighet for diskusjon til slutt.
Sted: Lærernes hus, Osterhaugs gate 4A, 0183 Oslo
Tid: 2. mars kl. 18:00 til 20:00
LES MER PÅ FACEBOOK
EKSTERNT KURS
Bruk av uteklasserommet: Oslomarka som læringsarena
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) inviterer
til inspirasjonsdag i skogen - bli med ut i skogen sammen med skogvokter. Tilbudet er gratis for lærere i Oslo: NOA takker Den naturlige
skolesekken for støtten.
Datoer våren 2017:

Lærerkurs i Lillomarka
26.april kl. 14.00 - 16.00: Oppmøte: Tonsenhagen bussholdeplass. Turleder: Håvard Pedersen. Påmelding innen: 21.04

Lærerkurs i Østmarka
9.mai kl. 14.00 - 16.00: Oppmøte Skullerudstua. Turleder: Øystein Skjær Kolseth. Påmelding innen 05.05.
Påmelding: send e-post til [email protected] eller ta kontakt på telefon 22
38 35 20 (man-tors 10-14.00).
Link med mer informasjon
MØT
SAFIA
6. mars 2017, kl. 18.00–20.00
GRATIS KVELDSARRANGEMENT I LÆRERNES HUS
VERDIER FOR ET GODT FELLESSKAP
Om solidaritet, toleranse, aksept, respekt
Hvordan oppleves det å komme utenfra? Hvordan gå fra å være innvandrer til
”medvandrer”?
KONSERT
OG
FOREDRAG
Norsk-somalske Safia Abdi Haase kom sammen med sine 3 døtre som flyktning til
Norge i 1992. Hun tok utdanning, ble sykepleier og senere tok hun en mastergrad.
Safia Abdi Haase er viden kjent for sitt arbeid mot kjønnslemlesting av kvinner og for
sitt engasjement for integrering. Hun er æresborger av både Halden og Harstad, hun
har fått Amnestyprisen og er utnevnt til Ridder av første klasse av St. Olavs
Orden. Og hun har også besteget Besseggen –
man må visst det for å være norsk.
Hun forteller de alvorligste historier med varme og
innlevelse.
Kom og hør Safia på vårt kveldsseminar.
Påmelding: www.udf.no/kurs
Gratis kveldsarrangement
i forbindelse med konferansen
UTENFORSKAP 2017
Les mer på: www.udf.no/kurs