Invitasjon til informasjonsmøte

ETAT FOR UTBYGGING
Kaigaten 4
Postboks 7700, 5020 Bergen
Telefon 55 56 55 30
[email protected]
www.bergen.kommune.no
Naboer, grunneiere og foreldre på skolen
Deres ref.
Deres brev av:
Vår ref.
Emnekode
Dato
201503345-52
SIST
EUTBY-1632
07. mars 2017
Invitasjon til informasjonsmøte
Tid:
Onsdag 15. mars 2017
kl. 18-19.30
Sted:
Studentsenteret, møterom Egget,
Parkveien 1
Til:
Naboer, foreldre, og andre
interessenter
Byggearbeidene går mot slutten og vi er inne i siste fase før oppveksttunet, etter en
omfattende rehabilitering, snart kan tas i bruk. Som en oppfølger til tidligere møter inviterer
vi dere til siste informasjonsmøte i forbindelse med rehabiliteringen.
Agenda:
 Prosjektstatus – prosjektslutt, v/ Prosjektledelsen
o Uteområdet
o Trafikk
 Oppstart skole, v/ rektor
 Oppstart barnehage, v/ avdelingsleder
 Drift av skolen, v/ byggforvalter
 Spørsmål og annet
Med hilsen
ETAT FOR UTBYGGING
Siv Stavseng - prosjektleder
Dette dokumentet er godkjent elektronisk.