Kommunekonferansen 2017

Kommunekonferansen 2017
Sted: Scandic Havet, Bodø
Dato: 23.-24. mai 2017
Tirsdag 23 mai
Sted: Scandic Havet, Bodø
Program dag 1:
Kommuneøkonomi
10.00
10.30
Velkommen - aktuelt fra Fylkesmannen
v/ Hill-Marta Solberg, ylkesmann
Kommuneprop. 2018 – Kommunestrukturprop. - Regionreform
v/ Politisk ledelse KMD
11.00
Pause
11.15
Kommuneprop. 2018 – virkning for Nordland
v/ KS
11.45
Status, utfordringer og muligheter for min kommune
v/ Brønnøy, Flakstad
12.10
Spørsmål og diskusjon
12.30
Lunsj
Klikk her for å skrive inn tekst.
Kommunereform – veien videre
for Nordlandskommunene?
14.00
Kommunestrukturproposisjon
v/ KMD
14.30
Reformprosessen sett utenfra
v/ Yngve Flo – forsker, Rokkansenteret
15.00
Veien videre?
v/ Hill-Marta Solberg, fylkesmann
15.15
Pause
15.30
Veien videre for de som slår seg sammen?
v/ Wenche Folberg - rådmann, Narvik
15.45
Veien videre for de som ikke slår seg sammen – IK samarbeid
som løsningsarena?
v/ Ida Pinnerød – ordfører, Bodø kommune
Jan Folke Sandnes – ordfører, Hamarøy kommune
Geir Waage – ordfører, Rana kommune
Carl Einar Isachsen - ordfører Lurøy
16.30
17.00
Paneldebatt
v/ innledere
Takk for i dag!
19.00
Aperitif og festmiddag!
Onsdag 24 mai
Sted: Scandic Havet, Bodø
Program dag 2:
Rettssikkerhet, samhandling og forebyggende arbeid
mot utsatte barn og unge
08.30
Kulturinnslag
08.40
Hva vil barnevernreformen kreve av kommunene?
v/ Tyra Ekhaugen – daglig leder, Vista Analyse
09.05
Kommunenes og statens arbeid med barn og unge
v/ Mari Trommald – direktør, Barne- ungdoms og
familiedirektoratet (Bufdir)
09:35
Spørsmål og diskusjon
09:45
Pause
10.00
Samhandling mellom politiet og andre offentlige tjenester
v/ Viktor Madsen – politiadvokat, Nordland politidistrikt
10.20
Æ e mæ – forebyggende arbeid i praksis
v/ Sture Jacobsen – helse- og omsorgssjef, Sortland
kommune
10.35
Spørsmål og diskusjon.
10.50
Aktuelt fra Fylkesmannen
v/Hill-Marta Solberg, fylkesmann
11:50
Fylkesmannens fornyingspris
12.00
Sluttreplikk
v/ Are Kalvø, komiker
12.30
Lunsj
…og vel hjem!
2