2016-2017-Budsjett-Regnskap - Hedmark

Norsk
Bibliotekforening
Økonomi
2016-2017 - avdeling Hedmark
(Se nedover for oppdatert regnskap, sammenholdes med fil "2016Bevegelser")
Budsjett 2016, vedtatt
på årsmøte 16. mars
2016
Post
Renter
NBF grunntilskudd
Inntekter
NBF
aktivitetstilskudd(Viser til
referat fra styremøte
onsdag 3. februar)
Styremøter:
(Utgiftsdekning til
styremøter i 2015 skal
kunne imøtekommes i
etterkant innenfor
budsjettet for 2016.)
Kontor/Porto
Studietur
Kurs/Seminar/Årsmøte
2016
Innlandskonferanse
Bibliotekprisen 2016
Diverse
Sum
Balanse
Sum inkl. balanse
Utgifter
150
7500
0
0
6500
0
0
0
0
4000
1000
0
0
0
0
0
5500
0
3000
650
14150
14150
14150
0
14150
Regnskap 2016
Oppdatert pr. 31/12017
Post
Renter
NBF grunntilskudd
Inntekter
Utgifter
135
7750
0
0
NBF aktivitetstilskudd
(Obs for 2015 og 2016.
Viser til referat fra
styremøte onsdag 3.
februar 2016)
Styremøter:
(Utgiftsdekning til
styremøter i 2015 skal
kunne imøtekommes i
etterkant innenfor
budsjettet for 2016.)
Kontor/Porto
Studietur
Kurs/Seminar/Årsmøte
2016
Innlandskonferanse
Bibliotekprisen 2016
Diverse
Sum
Balanse
Sum inkl. balanse
7195
0
0
0
0
6193
360
0
0
0
0
0
4081
0
0
0
15080
10634
15080
4446
15080
Beholdninger 2016
Sum inntekter 2016
Beholdning brukskonto
01.01.16
Beholdning sparekonto
01.01.16
15080 Sum utgifter 2016
Beholdning brukskonto
31897 ajour (01.01.17)
Beholdning sparekonto
14762 ajour (endelig 31.12.16)
Kontrollsum
10634
36246
14859
61739 Kontrollsum
61739
Foreløpig
budsjettforslag 2017
fra styret til årsmøtet
15/3-17
Post
Renter
NBF grunntilskudd
NBF aktivitetstilskudd
Egenkapital
Inntekter
Utgifter
150
7500
4500
8000
0
0
0
Styremøter:
(Utgiftsdekning til
styremøter i 2016 skal
kunne imøtekommes i
etterkant innenfor
budsjettet for 2017.)
Kontor/Porto/Nettbank
Studietur
Kurs/Seminar/Årsmøte
2017/Bibliotekomvisning
er ved
styremøter/Forfatterbesø
k
Innlandskonferanse
Bibliotekprisen 2016 og
2017
Diverse
Sum
Balanse
Sum inkl. balanse
0
0
0
5000
1000
0
0
0
5500
0
0
0
8000
650
20150
20150
20150
0
20150