Valg Valgkomitéens innstilling til valg av tillitsvalgte i

Sak 12-a – e R2017
Valg
GeoForums styre har i 2016 bestått av:
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:
Steinar Wergeland, Kartverket
Gro M. Gjervold, Statens vegvesen
Kåre W. Conradsen, Tønsberg kommune
Andreas Holter, Terratec AS
Alexander S. Nossum, Norkart AS
Heidi Liv Tomren, Arendal kommune
Rune Strand Ødegård, NTNU Gjøvik
Varamedlemmer:
1. Kirsti Lysaker, Høgskulen på Vestlandet
2. Karoline Skår, Kartverket
Følgende styremedlemmer er på valg:
 Steinar Wergeland, Kartverket
 Gro M. Gjervold, Statens vegvesen
 Andreas Holter, Terratec AS
Varamedlemmer på valg (valgt for 2 år)
Ingen varamedlemmer på valg
Følgende posisjoner skal velges for 1 år
 Leder
 Nestleder
 Kritiske revisorer
Valgkomitéens innstilling til valg av tillitsvalgte i GeoForum 2017:
a. Styremedlemmer



Tre styremedlemmer for to år:
Andreas Holter, Terratec AS
Karoline Skår, Kartverket
Terje Midtbø, NTNU
b. Styrets leder
Styrets leder velges for ett år
Leder: Terje Midtbø, NTNU
c. Styrets nestleder
Styrets nestleder velges for ett år
Heidi Liv Tomren, Arendal kommune
Sak 12-a – e R2017
d. Styrets varamedlemmer
Ett varamedlem for to år
 Andre vara: Simen Slotta, Kystverket
e. Som kritiske revisorer
Kritiske revisorer velges for ett år
John Gran, Norkart AS
Georg Langerak, Kartverket Hamar
Valgkomitéen har bestått av:
Ståle Klommestein, Geodata AS
Anne Barbi Nilsen, Nibio
Anne Gøril Aas, Miljødirektoratet