Valgkomiteens innstilling 2017.

Valgkomiteens innstilling 2017.
Styret:
Leder:
Kjell Trygve Grunnsvoll
På valg hvert år
(2017) Gjenv.
Nestleder:
Håkon Helgesen
Valgt /partall år
(2016)
Sekretær:
Anette Kveim
Valgt /oddetall år
(2017) NY
Kasserer:
Kristin Nygård Prestehagen
Valgt / partall år
(2016)
Varamann:
Åge Roar Christoffersen
Valgt /partall år
(2016)
Varamann:
Anne Grethe Grunnsvoll
Valgt /oddetall år
(2017) Gjenv.
Leder:
Kari Hege Kveim
Valgt /partall år
(2016)
Medlem:
Halvor Aasbø
Valgt /partall år
(2016)
Medlem:
Tom Henry Valle
Valgt /oddetall år
(2017) Gjenv.
Leder:
Jo Åsmund Sandåker
Valgt /partall år
(2016)
Medlem:
Per Jørgen Eskeland
Valgt /partall år
(2017) Gjenv.
Gjerstadskogutvalget:
Jaktskytterutvalget:
Medlem:
Jan Inge Langmyr
Valgt /oddetall år
(2017) Gjenv.
Medlem:
Dag Erling Dalen
Valgt/oddetall år
(2017) NY
Medlem:
Guro Hem Vevstad
Valgt/oddetall år
(2017) NY
Medlem:
Åse Kristine Mæsel Trydal
Valgt/partall år
(2016)
Medlem:
Bente Gjernes
Valgt/oddetall år
(2017) NY
Hundeutvalget:
Ungdomsutvalget:
Medlem:
Trond Mortensen
Valgt/partall år
(2017) Gjenv.
Medlem:
Espen Langmyr
Valgt/oddetall år
(2017) NY
Medlem:
Martin Flaten
Valgt/partall år
(2016)
Medlem:
Espen Dalen
Valgt/oddetall år
(2017) NY
Leder:
Anne Grethe Grunnsvoll
Valgt /oddetall år
(2017) NY
Medlem:
Camilla Lunden
Valgt/oddetall år
(2017) NY
Medlem:
Elin Ellingsvik Vegerstøl
Valgt/oddetall år
(2017) NY
Dameutvalget:
Valgkomiteen: (Sitter for tre år)
Leder:
Svein Birger Mortensen
Valgt:
(2016)
Medlem:
Samuel Arnt Larsen
Valgt:
(2017) NY
Medlem:
Olav Helge Stemkjær
Valgt:
(2017) NY
Per Eskeland
Valgt /partall år
(2016)
Rolf Inge Haugholt
Valgt /oddetall år
(2017) NY
Revisor:
Valgkomiteen.