Bestillingsskjema DSB Bestillingsskjema DSB mars 2017

Bestillingsskjema
Produkter og tjenester i Nødnett
1. Kunde
2. Fakturamottaker
Organisasjonsnavn
Organisasjonsnummer
Organisasjonsnavn
Organisasjonsnummer
Adresse
Telefonnummer
Fakturaadresse
Referanse
Postnummer
Poststed
Hovedkontakt
Postnummer
E-postadresse
Fakturaform:
EHF*
Poststed
Post
* EHF - Elektronisk handelsformat. Obligatorisk for statlige virksomheter, kommunene
og fylkeskommunene, jf. Digitaliseringsrundskrivet.
3. Bestilling av produkter og tjenester
Taleabonnement for radioterminaler
Antall:
Kontrollromstilknytning for nødetatene
Høy
Antall:
Middels
Med redundans:
Operatørplasser (Meget høy)
Lav
Talelinje E1
Datalinje IP-VPN
Meget lav
Hastighet
Beredskap
Drift av kontrollrom utføres av:
Radioterminaler skal ha tilgang til offentlig telefoni
PIT
HDO
BTS/BDO
Radioterminaler skal kunne brukes i Sverige
Drift av radioterminaler utføres av:
PIT
HDO
BTS/BDO
Kontrollromstilknytning
Basis kontrollromstilknytning
Tale Andre tjenester
Ønsker lokal instruktørkurs (radioterminaler), 2 dager
Ønsker sluttbrukerkurs (radioterminaler), 1 dag
Ønsker å bestille designforslag for innendørsdekning**
Ønsker å bestille innendørsdekning i henhold til pristilbud
** Ved utarbeidelse av designforslag kommer ikke de generelle abonnementsvilkår til
anvendelse
Antall operatørplasser:
Data
SDS
Posisjonering
Terminalstatus
Datalinje IP-VPN
Antall:
Med redundans:
Hastighet
Dataabonnement for modem
4. Samtykkeerklæring og signatur
Jeg har lest og forplikter meg til å følge DSBs abonnementsvilkår.
Gjeldende abonnementsvilkår, produktvilkår og prisliste er tilgjengelig på www.nodnett.no.
Signatur
Blokkbokstaver
Postadresse:
Avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Dato
Kontoradresse:
Nydalen allé 37a
0484 Oslo
Telefonnummer:
+47 23 00 57 00
Hovedkontoradresse:
Rambergveien 9
3115 Tønsberg
Telefonnummer:
+47 33 41 25 00
Organisasjonsnummer:
974 760 983
E-post:
[email protected]