mars-17 ()

AKTIVITETSPLAN
SOLSTRÅLEN
MARS 2017
PALS:
Hvordan tar vi vare på hverandre?
Tema:
Relasjoner/vennskap
Vi fortsetter med fokus på relasjoner og vennskap på basen, og jobber med PALS-temaet for måneden: Hvordan vi tar vare på hverandre. Vi
er ute hver dag til 14:45 og starter da med aktiviteter som er oppsatt på planen.
MANDAG
28
Utedag
TIRSDAG
29
Gymsal
Håndball (for påmeldte)
(Gruppene starter 14:45)
6
Utedag / tur
(Tilbake senest 15:30)
7
Gymsal
Håndball (for påmeldte)
(Gruppene starter 14:45)
13
Utedag / tur
(Tilbake senest 15:30)
14
Gymsal
Håndball (for påmeldte)
(Gruppene starter 14:45)
20
Utedag / tur
(Tilbake senest 15:30)
21
Gymsal
Håndball (for påmeldte)
(Gruppene starter 14:45)
27
Utedag / tur
(Tilbake senest 15:30)
28
Gymsal
Håndball (for påmeldte)
(Gruppene starter 14:45)
Baseansv.: Eivind (midl.) | Ass.: Mai, Elisabeth
ONSDAG
TORSDAG
1
Siggerudhallen med
Stjerneskuddet
(Tilbake ca. 15:30)
iPad
2
Kjøkkengruppe/base
Gymsal
8
Siggerudhallen med
Stjerneskuddet
(Tilbake ca. 15:30)
iPad
9
Kjøkkengruppe/base
Gymsal
15
Siggerudhallen med
Stjerneskuddet
(Tilbake ca. 15:30)
iPad
16
Kjøkkengruppe/base
Gymsal
22
Siggerudhallen med
Stjerneskuddet
(Tilbake ca. 15:30)
iPad
23
Kjøkkengruppe/base
Gymsal
1
Siggerudhallen med
Stjerneskuddet
(Tilbake ca. 15:30)
iPad
2
Kjøkkengruppe/base
Gymsal
FREDAG
3
Frilek ute/inne
Formingsaktiviteter
(Gruppene starter ca. 14:45)
10
Frilek ute/inne
Formingsaktiviteter
(Gruppene starter ca. 14:45)
17
Frilek ute/inne
Formingsaktiviteter
(Gruppene starter ca. 14:45)
24
Frilek ute/inne
Formingsaktiviteter
(Gruppene starter ca. 14:45)
3
Frilek ute/inne
Formingsaktiviteter
(Gruppene starter ca. 14:45)
Epost: [email protected]
Tlf.nr.: 489 54 448