SpareBank 1 SMN JazZtipendiat 2017/18

SpareBank 1 SMN JazZtipendiat 2017/18
Midtnorsk Jazzsenter, Moldejazz, SpareBank 1 SMN og Talent Norge utlyser
herved et arbeidsstipend som del av et talentutviklingsprogram i Trondheim
Jazzorkester 2017/18.
Programmets formål:
 å drive talentutvikling i Trondheim Jazzorkester.
 å gjøre nye talenter synlig for et stort publikum nasjonalt og internasjonalt.
 å bidra til utvikling av bransjekunnskap og – nettverk.
 å videreutvikle Trondheim Jazzorkester.
Økonomiske rammer:
Prosjektet har en total ramme på kr 1 mill.kr. som inkluderer urpremiere under Moldejazz
samt påfølgende turne høsten 2018.
Stipendiaten mottar et arbeidsstipend på kr 100.000 for utviklingen av et nytt prosjekt
(komponisthonorar). I tillegg honoreres prøver og konserter.
Prosjektplan øvinger og konserter:
 Høst 2017 – vår 2018: Øvinger
 Juli 2018 (uke 29): Urframføring under Moldejazz
 Oktober 2018 (uke 43): Dokkhuset Scene (Trondheim), Nasjonal jazzscene (Oslo),
Umeå Jazzfestival, samt ytterligere en arrangør utenfor Norge.
Enkeltkunstnere så vel som mindre band (max trio) kan søke. Øvre aldersgrense 35 år
(gjelder samtlige deltagere dersom søker er et band).
Tidligere stipendiater: Kobert (2007/08), Kim Myhr (2008/09), Magic Pocket (2009/10),
Stian Westerhus (2010/11), Marius Neset (2011/12), Albatrosh (2012/13), Kristoffer Lo
(2013/14), Espen Reinertsen (2014/15), Anja Lauvdal & Heida Mobeck SKRAP (2015/16),
Espen Berg (2016/17).
Kriterier:
Juryen legger stor vekt på den kunstneriske idè (besetning og hvilken retning prosjektet har).
Prosjektet skal ha en tydelig Trondheims-profil (minst 50% av musikerne må være bosatt i
Trondheimsregionen). TJO arbeider også for å bedre kjønnsbalansen i virksomheten, og det er
et krav at minimum 25% av besetningen er kvinner. Besetningsstørrelse skal være 10 - 12
musikere.
Søknad med vedlegg (CV, prosjektbeskrivelse, 2 representative lydspor i mp3 -format) sendes
i epost til: [email protected] Søknadsfrist:
2. mai 2017