Kirkefestuka i Molde 25.03-02.04. 2017 Program

Kirkefestuka
i Molde
25.03-02.04.
2017
Program
Lørdag 25.03.
Kl 14:00
SHOW – Molde dk. Klubblokalet
Ruben Gazki
Ruben Gazki er landets eneste virkelige svindler med stil…
Og en meget allsidig entertainer og foredragsholder! Med
sine show, som inneholder en variert mix av tankekontroll,
lommetyveri, street-cons, bar-bets, gambling, humor,
historier og masse spennende innsikt om hvordan hjernen
vår fungerer, har han trollbundet publikum over hele
verden.
Nå kommer Ruben Gazki på besøk til oss i domkirken,
med Norges mest kriminelle familieshow! Triks og humor
møter historier fra Bibelen, og dette blir gøy for både små
og store.
Aldersgruppe: Barneskolealder med slingringsmonn.
Det blir salg av snacks!
Lørdag 25.03.
Kl 19:00
INSPIRASJONS-SHOW - SubUrban
Ruben Gazki
Ruben Gazki blir med og lager en spennende kveld i
Kapellet – en skikkelig «gladkveld» med mening.
Gjennom sin spesielle og inspirerende måte å formidle
psykologi på, tar han oss med inn i temaer som
frimodighet, liv og tro, og lærer oss å ta mer kontroll over
egen virkelighet.
Etterpå blir det Quiz-kveld i Kaféen!
Søndag 26.03.
12:30
«30 minutter orgelmusikk» Røvik krk
Serien «30 minutter orgelmusikk» i Røvik kirke, som har
fått nytt orgel i 2016, tar i år for seg flere salmer av Martin
Luther. I første konserten er det salmen «Aus tiefer Not»
som vi kjenner på norsk som «Av dypest nød».
Forbausende nok finnes det en del musikk over denne
salmen som er kjent som botssalme, ofte brukt i
fastetiden. Men i selve salme 130, som Luther diktet etter i
sin salme, er det også snakk om håp og overvinnelse av
synd og nød. Dette blir tydelig i den vidunderlige musikken
Bach skrev over salmen, for fullt orgelverk i seks stemmer
(to av dem spilles med føttene), som alle lever sitt eget liv,
og i lag hyller Guds seier over synden, eller i Mendelssohns
storslåtte A-Dur-sonate, der melodien spilles i bassen,
mens hendene spiller en fuge med to forskjellige temaer.
Derimot er Regers stykke fra op 67 ettertenksomt og
meditativt. Orgel: Dirk Hauenschild
Søndag 26.03.
19:30
LUTHER – REFORMED
Luthers salmetekster i helt ny drakt
Når Luther og reformasjonen skal feires og markeres
gjennom 2017, så er det naturlig å hente frem Luthers
mange salmetekster fra salmeboken vår. Tekster som
spenner vidt i tematikk, stemning og språklig karakter.
Felles for dem alle er at de sier så mye om det kristne livet,
og om livets mange gleder, sorger og utfordringer. Det er
fremfor alt også lett å se Luthers egne levde liv i disse
tekstene. Imidlertid har mange av Luthers salmer støvet
ned og bare et fåtall blir regelmessig brukt i våre
gudstjenester. For å bidra til at disse tekstene skal få leve
videre, har Magnus M. Myhre skrevet nye melodier til i alt
tolv salmetekster, og nå har de blitt til låter i nåtidens
musikalske drakt. Fra pop til gospel, latino, country og
jazz. Luther har blitt litt reformert på nytt. Og kanskje kan
vi se tekstene hans i et nytt lys?..
Med: Magnus M. Myhre (flygel), Maria Holand Tøsse
(vokal), Lena Haugen Mordal (trompet), Lars Martin Vik
(bass) og Micah Dale (trommer)
Tirsdag 28.03.
19:30
Kammerkonsert – Røbekk kirke
Romantikk og Lieder
Dirk Hauenschild, tenor
Christina Kobb, klaver
Romantiske stemninger
1800-tallet var tiden for romantikk og følelser. De "små
former", som lieder og pianostykker - musikk for hjemmet
og den private sfæren - blomstret opp i denne perioden.
Dirk Hauenschild og Christina Kobb presenterer et utvalg
stemninger signert Fanz Schubert, Peter Cornelius, Robert
Schumann, Clara Schumann og andre romantiske
komponister.
Christina Kobb kommer nettopp fra hennes Debutkonsert i
Carnegie Hall i New York. Hun er ekspert på historisk
oppføringspraksis, og hennes doktorgrad ved Norges
Musikkhøyskole om klaverteknikk på 1820-tallet er nær
ferdigstilling.
Onsdag 29.03.
18:00
FOREDRAG – Lars Inge Magerøy
Munken som endret Europa
Hva var det egentlig Luther endret? – Om reformasjonens
betydning for kirke og samfunn.
Martin Luther satte i gang en bevegelse som fikk store
konsekvenser både for kirken og samfunnet. Ikke bare i
Tyskland, men i store deler av det nordlige Europa, også i
Danmark / Norge. Hva var egentlig kjernen i Luthers
reformasjon? Hvorfor førte den til splittelse av kirken?
Hvilke økonomiske implikasjoner hadde det, og hva førte
det til av samfunnsendringer i vårt land? Dette er temaer
foredraget vil ta opp og forsøke å besvare.
NB! STED: STORYVILLE - PLASSEN
Onsdag 29.03.
19:30
VIATORIBUS - Ensemblekonsert
Cum Viatoribus ad Austriam
Habsburg-keiseren Ferdinand II stod i spissen for den
katolske fronten i Trettiårskrigen (1618-48), men hjemme i
Wien holdt han seg med et av datidens største og mest
vidgjetne hofforkestre i Europa. Selv under krigen styrket
han ensemblet, på bakgrunn av musikkens verdi som
religiøst og politisk propagandamiddel. Konserten
utforsker den rike musikkulturen fra hoffet i Wien, med
sine sterke italienske påvirkninger, men som også omfatter
komponister tilknyttet hele datidens Østerrikske
imperium, noe som også inkluderer bl.a. dagens Polen og
Tsjekkia.
Ensemblet:
Barokkensemblet Viatoribus fra Basel spesialiserer seg på
historisk informert oppføringspraksis av musikk fra 1600tallet. Samtlige i ensemblet har bakgrunn fra Schola
Cantorum Basiliensis, det velrennomerte sveitsiske
universitetet for tidligmusikk. Deres fremføringer på
historiske instrumenter er tett koblet opp med kunnskap
om repertoirets historiske kontekst og oppføringspraksis.
Mirjam Striegel (DE) – sopran
Katharina Aberer (AU) – zinke
Phillip Boyle (NO) – sackbut (barokktrombone)
John Martling (SE) – theorbe
Adrien Pièce (CH) – orgel
Torsdag 30.03.
19:30
DEN ANDRE MANNEN I MEG
Henrik Mestad - skuespiller
Trygve Seim - saksofon
«Lyrikeren Olav H. Hauge opplevde flere mørke netter
enn det de fleste av oss har kjent på» seier skuespiller
Henrik Mestad. Han står bak det kritikerroste stykket
som er bygd på dagbøkene til forfatteren.
Da Hauge døde ble det kjent at han hadde skrevet dagbok
siden femtenårsalderen og ut livet. Dette utgjør til sammen
en periode på over 70 år. Manusforfatter og dramatiker
Mestad har i arbeidet med dette stykket gått gjennom de
over 4000 dagboksidene og skapt et stykke utav dette.
«Eg har vore galen, og prøvar å verta normal. Andre ser eg,
er normale, men prøvar å verta galne». Det skriver Hauge i
en av dagbøkene.
Nedtegningene skildrer hvordan Hauge levde i to verdner,
på den ene siden den konkrete fysiske verdenen, og på den
andre siden en indre tankeverden som bare han selv tok
del i. Denne indre verdenen kunne av og til bli for
dominerende, og Hauge var i lange perioder innlagt på
psykiatrisk klinikk.
Bøkene avdekker et liv med dype indre konflikter
kombinert med et poetisk blikk for det hverdagslige og
nære.
Søndag 02.04.
11:00
TELEMANN I BOLSØY – Røbekk krk
Prest: Magne Furuseth, Geir Heggdal (fiolin) og Dirk
Hauenschild (orgel)
Serien med kantater og kammermusikk til Georg Philipp
Telemann, som døde for 250 år siden, fortsettes også
under kirkefestuken. Geir Heggdal (fiolin) og Dirk
Hauenschild spiller fra sonaten i A-Dur (6)
Søndag 02.04.
18:00
JUBILEUMSKONSERT 50 ÅR!
Molde Domkantori
Schola Cantorum
Schola Cantorum ble startet for 50 år siden av Knut
Aambø. Koret var et blandetkor og bestod av ungdommer i
alderen 15-20 år. I over halvparten av tiden har han vært
dirigent for korene, før korskolen vokste og utvidet seg med
barnekor, ungdomskor og aspirantkor. De etter hvert
voksne i det engang oppstartede Schola Cantorum ble til
Molde domkantori da kirken ble domkirke. Domkantoriet
og Schola Cantorum har en rekke konserter og
opptredener bak seg gjennom 50 år!
På konserten deltar både Molde domkantori og Schola
Cantorums barne- og ungdomskor. På konserten blir det
fremført satser fra verk domkantoriet har sunget gjennom
disse 50 år. Komponister som Bach, Mozart, Händel,
Haydn, Duruflé m.fl. blir å høre. Noen av satsene blir satt
sammen på en slik måte at de utgjør en messe. Å synge på
gudstjenester har vært sentralt i koret sitt virke. Schola
Cantorum vil fremføre, sammen med damer fra
domkantoriet, sanger sunget av Schola Cantorum i
tidligere tider. Vi får høre noen perler av komponister som
Purcell, Nystedt og Gullichsen m.fl.
Det blir sammensatt orkester for anledningen med
konsertmester Steinar Andreas Rinde. Magnus Moksnes
Myhre spiller orgel, og dirigent er Tone Synnøve Øygard
Steinkopf.
.
Foto: Ole Foss
BILLETTER
Voksen
250,Hon/Stu
200,Ukepass
700,Barn og unge
t.o.m. 20år gratis
www.billettservice.no
www.molde.kirken.no