Innkalling og saksliste!

INNKALLING TIL STUDENTRÅDSMØTE BØ
Til:
Tillitsvalgte på Campus Bø
Campusstyret Bø
Uavhengige PF-medlemmer Bø
Fakultetsdirektør Erik Aarnes
Driftssjef Steffen Opheim
Campusansvarlig SSN Ola Kristian Dille
Kantineansvarlig Studenten
Møtenummer:
Dato/kl.slett:
Sted:
Servering:
NB!
Kopi:
Arbeidsutvalget SDSN
Administrasjonen SDSN
03/17
onsdag 8. mars kl. 14.15
Rom 3-305
Pizza
Påmeldingsfrist er mandag 6. mars kl. 16.00 (pga pizzabestilling)
Forfall meldes til [email protected]
SAKSLISTE
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av referat fra sist møte
Sak 1. Informasjon fra campusstyret
Sak 2. Informasjon fra Parlamentsforsamlingen
Sak 3. Informasjon om valg i Studentdemokratiet
Sak 4. Tillitsvalgtkurs
Sak 5. Eventuelt
Med vennlig hilsen
Brynhild Hanto
Studentrådsleder HIU
Marlene Kristin Nilssen
Studentrådsleder HH