17_99-1 Sak Ballbinge - Løvsethaugen Velforening

Ballbinge, multi- arena og møteplass for Løvsethaugen velforening
For spontan lek og aktivitet i alle aldre
BUDSJETT
Utgifter:
(alle summer er ink mva)
-
Ballbinge/ utstyr
Monteringskostnader
Grunnarbeid
Muring
Sum:
250.000,50.000,100.000,50.000,450.000,-
FINANSIERING
(alle summer er ink mva)
-
Sum:
V/A Rønningstrøa tilkobling
Løvsethaugen velforening
Nærmiljøanlegg 50%
100.000,25.000,225.000,-
350.000,-
100.000 finansieres ved:
-
Dugnad montering
Sponsor
Momsrefusjon
Frivillig donasjon
50.000,-
Forslag til vedtak:
100.000 av V/A- tilkoblingsbeløp og 25.000 fra velforeningen øremerkes til ballbinge.
Sponsormidler vil prioriteres, eventuelt overskytende beløp tilbakeføres Velforeningen.
Mvh
Ballbingekomiteen
Geir Grønning
Vegard Foss