Renninnbydelse Minifart Budor

Renninnbydelse Minifart Budor 4. mars 2017
Nordbygda/Løten ski har gleden av å kunne invitere dere til Minifart på Budor.
Gren
Minifart
Klasser
Fra gutter og jenter 11-12 år og yngre + foreldreklasser
husk engangslisensapp.
Lagledermøte
Kl. 0900 Utenfor Rennkontor/Varmestue v/heisen
Løypebesiktigelse
Kl. 0915-0945
Start
Kl. 10 00
Premieutdeling
Umiddelbart etter rennslutt/Protestfrist
Sekretariat
Åpent fra kl. 0845 Varmestua/Rennkontor
Rennleder
Kåre O: Wanderås
Teknisk Delegert
Johan Gerhard Røn
Startkontingent
kr 140,Startkontingent betales klubbvis til bankkonto: 1865106113
eller ved online påmelding
Påmelding
Senest torsdag 2. mars på Min Idrett eller [email protected]
Etteranmelding kr: 200,-
Startnummer
Hentes lagvis mellom kl. 0900 og 1000 i sekretariatet
Gjennomføring:
Kl. 10 00 kjøres det en prøveomgang. Fortløpende etter det, starter
Rennomgangen. Vi kjører tidlig renn, grunnet begrenset heiskapasitet
etter kl. 1200
Generelt:
Dette er et renn med lav vanskelighetsgrad, og passer godt til å få ut
"nye løpere" på ski. Mange muligheter for skilek i anlegget etter rennet
Hjertelig velkommen til Budor