Elevkurs for 3. og 4. trinn m/foresatte - Vetland skole

Torsdag 16. mars 2017
Kl. 15.00 – 18.00
Vetlandsveien 79 (på Oppsal)
Personalrom i A-bygg
Påmeldingsfrist:
Tirsdag 14. mars
[email protected]
Øvrige spørsmål kan rettes til:
Christin S. Reinbakk tlf: 916 25 633
Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede inviterer til
Elevkurs for 3. og 4. trinn m/foresatte
Da er tiden inne for årets treff her på Vetland skole for elever som går på
hjemmeskolen.
Vetlands utadrettede tjeneste følger opp mange elever som har et hørselstap ute på
sine hjemmeskoler rundt i Oslo. En gang i året inviterer vi elever på ulike trinn til en
samling hvor målet først å fremst er å møtes. Av og til kan det nemlig kjennes litt
ensomt å være den eneste med et hørselstap i klassen. Det er for noen godt å kunne
identifisere seg med andre.
For å slippe og ta mye fri fra skole og arbeid inviterer vi fra kl. 15.00 – 18.00. I år som
i fjor vil det bli servert suppe .
Foresatte samles for erfaringsdeling og barna får prate sammen og leke litt.
For å sikre at alle har fått invitasjon ønsker vi at dere melder om dere ønsker å
komme eller ikke innen tirsdag 14. mars.
Vi på Vetland skoles utadrettede tjeneste
ønsker dere velkommen!
Lillian, Inger og Christin
Utdanningsetaten
Vetland skole og
ressurssenter for
hørselshemmede
Besøksadresse:
Vetlandsveien 79, 0685 OSLO
Postadresse:
Pb 53, 0619 OSLO
Org.nr.: 973626361
[email protected]
Tlf.: 23 12 71 10
https://vetland.osloskolen.no