Flagga for tunnelen

KULTUR
SYNSTE MØRE Torsdag 9. mars 2017
Åhjemsbuda
Bar & pub
1
Selje
Ope kvar fredag
og laurdag
TORSDAG 9 MARS 2017
LAUSSAL 25 KR
NR 10 ÅRGANG 48
Flagga for tunnelen
Sist torsdag kom gladmeldinga: Regjeringa og
støttepartia KrF og Venstre har blitt samde om
å legge inn Stadt skipstunnel i Nasjonal Transportplan med oppstart
første del av perioden.
Mellom dei mange glade
under feststunda i Selje,
var Ottar Nygård og Jan
Helgøy. Dei hadde funne
fram flagget, slik dei
også gjorde i 2013 (biletet innfelt) då meldinga
om at tunnelen var inne
med ein milliard i transportplanen kom.
Kanskje kan karane hente fram flagget på nytt
om eit par år...
SIDE 6-7
Vurderer folkemøte om
kommuneovergang på Åheim
SIDE 8
Musikal-artistane
Korleis skal ein få fleire med?
10. klassingane frå Åheim
skule har gjort det igjen. Her
er dei samla lukkelege på
scenekanten saman med lærar og regissør Marte Myklebust etter ei svært vellukka
premiere torsdagskvelden,
som imponerte eit talrikt publikum. Mellom dei også vår
medarbeidar.
Det var tema for idédugnaden på Hakallegarden tysdag.
Både folk frå kommunale
etatar og lagsliv som organiserer barn-. og unge tok
del.
SIDE 4
SIDE 10
Kom og sjå vårt store utval i Alloc badeURPVSDQHOPHGÀLVP¡QVWHU )DVWODYSULV
Spesialforretninga i Syvde
Tlf.: 700 20 800
Storopplag
23. mars
Nytt høvet til å nå
nye og gamle kundar!
Lat oss teste
synet ditt!
Tinging av time: 70 07 70 19
PERIODISK
KØYRETYKONTROLL
Autorisert verkstad Tlf 57 85 65 45