Vanja Gjelstenli - Avfallsforum Midt

Avfallskonferansen i Midt-Norge 15.02.2017 – Vanja Gjelstenli
Ren kyst
Film om forsøpling ved kysten
og i havet:
https://youtu.be/J1lWMK9D9fo
Strandryddeaksjonen 2016
•
Midtnorsk samarbeid
•
6 interkommunale avfallsselskap/renovasjonsselskap
Jo flere vi er sammen…
• Stort geografisk område
• Mange potensielle
ryddere
• Enhetlig uttrykk i
Midt-Norge
• Effektiv administrering
• Fellesskap, lærerikt og
gøy
Forberedelser
• Søknad til Miljødirektoratet
• Planlegging
• Ansvarsfordeling
• Produksjon
Hvordan gjennomføre
aksjonen?
1.
Hent sekker
2.
Rydd en strand
3.
Vi henter avfallet
4.
Registrer aksjonen
Hvordan engasjere frivillige
ryddere?
• Hjemmesider
• Facebook
• Flyers på
gjenvinningsstasjoner
• Plakater på egne områder
• Besøk
Hvordan engasjere frivillige
ryddere?
• Lokalaviser
(pressemeldinger
og annonsering)
• Eierkommuners
kanaler
Foto: Bo Eide
Felles kampanjemateriell
• Profil
• Pressemeldinger
• Flyers og plakater
• Facebook-arrangement
Kampanjeperiode
• Periode: 1.mai – 10.juni 2016
• Internasjonal strandryddedag: 7.mai
• Ekstra pressedekning
• Konkurranser:
 «Bli årets strandrydder i Midt-Norge»
 «Bli årets strandrydder i ditt nærområde»
 «Beste bilde fra strandryddeakjsonen 2016»
• Flest ryddere
Foto: Bo Eide
Pressedekning
• Papir- og nettaviser
• Lokal-radio
• Lokal-TV
• Sosiale medier
Resultat
– Over 240 ryddelag
– Ca. 110 tonn innsamlet avfall
Jo flere vi er sammen…
• Ryddet store områder
• Mange frivillige
• Enhetlig uttrykk i
Midt-Norge
• Administrering
• Fellesskap, lærerikt og
gøy
… jo renere det blir!
I 2017 ryddes strender over hele
verden – vi er med, er du?