Offentlig søkerliste spr Evje og Hornnes

3342667028, Sokneprest i Otredal prosti med tjenestested i Evje
og Hornnes sokn
Nr.
Namn
Offentleg søkjarliste
Stilling
Poststad
1 Stormark, Rune (42) M
Sokneprest (vikar)
4700 Vennesla, Norge
2 Borgen, Kristine (46) K
Vikarprest
4700 Vennesla, Norge
3 Østerberg, Rune (53) M
Norsklærer
4770 HØVÅG, Norge
4 Grundetjern, Kristina (40) K
vikarprest i Otredal prosti
4700 Vennesla, Norge
5 Sæther, May Helen (45) K
kapellan i Eidskog
2211 Kongsvinger, Norge
6 Olsen, Rolv (60) M
Kapellan Hamar (vikar)
2340 Løten, Norge
7 Nilsen, Andreas Mollestad (37) M
Kapellan/prostiprest
4616 Kristiansand S, Norge
Kjønnsfordeling
K
3
M
4
Ukjent
0
Totalt
7
06.03.2017 12:25:13
© WebCruiter AS
Side 1 av 1