2017 Presentasjon Strategisk plan filetype pdf

Oslo kommune
Utdanningsetaten
Kjelsås skole
06.03.2017
Strategisk plan 2017
Kjelsås skole
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Kjelsås skole
06.03.2017
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Kjelsås skole
06.03.2017
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Kjelsås skole
06.03.2017
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Kjelsås skole
06.03.2017
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Kjelsås skole
06.03.2017
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Kjelsås skole
06.03.2017
Elevundersøkelsen 2016
Trives svært
godt
Trivsel
Støtte fra lærer
Læringskultur
Er du blitt mobbet
av andre elever på
skolen de siste
månedene?
Mobbing på skolen
Trives ikke i det
hele tatt
Snitt
6,7%
-
-
4,4
1
2
3
4
5
Snitt
1%
-
2
3
0,2%
3,1%
6,8%
Helt enig
Litt enig
42,3%
38,9%
0%
1
Motivasjon
Trives ikke noe
særlig
43,9%
1
Mestring
Trives litt
47,8%
1
Vurdering for
læring
Trives godt
-
2
1,3%
2
2,9%
19%
Verken uenig
eller enig
12,2%
3
10,8%
3
39,2%
4
54%
5
4,5
Snitt
36,2%
34,9%
3,9
Litt uenig
Helt uenig
Snitt
-
-
4,2
4
5
Snitt
59,1%
4
28,8%
5
-
48,8%
31,5%
4,2
Snitt
4,1
Ikke i det hele
tatt
En sjelden
gang
2 eller 3
ganger i
måneden
Omtrent 1
gang i uken
Flere ganger i
uken
Snitt
75,2%
18,2%
3,2%
2,2%
1,3%
4,6
75,2%
18,2%
3,2%
2,2%
1,3%
4,6
8