Ambisiøse hoder på besøk i ei ambisiøs næring

NAMDALSAVISA ONSDAG 8. MARS 2017
NYHET
9
LIKTE SEG PÅ BEDRIFTSBESØK: Charlotte Hansen og Marina Müller studerer ved NTNU, og de synes begge to at det var spennende å være på bedriftsbesøk under Brohodekonferansen denne uka. Her er de inne i fabrikken til SinkabergHansen.
Ambisiøse hoder på besøk i ei ambisiøs næring
– Spennende og variert
Havbruksnæringa i Ytre
Namdal er på jakt etter
arbeidskraft for framtida. Tirsdag fikk de
muligheten til å vise seg
fram da 40 studenter
kom på besøk.
MARØYA: 40 studenter og professorer fra Norsk teknisk- og
naturvitenskapelige universitet
(NTNU) var på besøk i Ytre
Namdal tirsdag. Studentene
var ute etter problemstillinger
til sine studentoppgaver i havbruksrelaterte bedrifter.
– Gjennom flere år har vi sett
at denne typen «dating» mellom næringsliv og studenter
har ført til spennende møter,
sier Alexandra Neyts.
Hun er ansvarlig for brohodekonferansen som startet i
Trondheim mandag kveld med
seminar og gruppearbeid ombord på Hurtigruten.
Varierte dager
Det er andre gang Brohodekonferansen besøker Ytre Namdal,
og på tirsdag sto idemyldring,
møter mellom næringslivet og
VARIERT: 40 studenter var delt inn i to grupper da de reiste rundt i
POSITIV: Daglig leder i NYN, Rögnvaldur Gudmundsson, mener
studentene og besøk hos havbruksbedrifter på programmet.
– Det er veldig spennende og
utrolig variert å være på besøk i
Ytre Namdal, sier Charlotte
Hansen fra NTNU.
Hun studerer biomarin innovasjon, mens venninna Marina
Müller studerer marinbiologi.
– Vi har mye teori i utdanninga, så det er veldig fint å få
innblikk i hva som skjer i
næringa i praksis, sier Müller.
Rögnvaldur Gudmundsson i
NYN IKS synes dette er en
spennende måte å arbeide på.
– Ved å sende studenter ut i
den blå næringa skaper vi et
bedre grunnlag for rekruttering, sier han.
– I Ytre Namdal er det et mål
om å mer enn doble førstehåndsverdien av matproduksjonen på ti år, og for å nå dette
må innsatsen rettes mot tre
områder: god og bærekraftig
regionen på bedriftsbesøk tirsdag. Senere på dagen sto gruppearbeid, speeddating og presentasjon av bedrifter på planen.
Tirsdag besøkte de blant
andre Vital, Nærøysund Aquaservice og SinkabergHansen.
– Det har vært mange inntrykk i løpet av konferansen,
sier jentene.
God rekruttering
I tillegg til studentene var noen
elever og lærere fra Hitra/Frøya
med for å få kunnskap og inspirasjon fra mulige framtidige
arbeidsgivere.
konferansen legger til rette for en mobilisering av høyere utdanning
og forskning i retning ei næring som har store visjoner for framtida.
arealforvaltning, flere hender
og ikke minst mer kunnskap.
Han sier at det har vært veldig fint å få så mange studenter
på besøk i regionen, og han
påpeker at det er ei tverrfaglig
gruppe som har tatt turen.
– Dette er en smeltepott for
ideer, og nå har vi fått vist dem
hvor mye som skjer her.
LENA ERIKKE HATLAND
[email protected]
977 12 390