Invitasjon – Østlandsutstillingen 2017

Velkommen til utstillingsåpning og seminar i
KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter
Lørdag 11. mars kl 14.00
ØSTLANDSUTSTILLINGEN 2017
Åpning ved fylkeskultursjef Randi Langøigjelten
Opplesing ved Steinar Opstad. I samarbeid med Nordisk poesi-festival
SEMINAR Ord og billedkunst kl 11.00 – 13.30
Foredrag ved: Karoline Hjort, Mattias Cantzler og Ida Skjelderup
Fri entré
Omvisning søndag 12. mars kl. 13.00
KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter
KUNSTBANKEN
Hedmark Kunstsenter
Foto: Brita Been Arvestykke, 2016 · Grafisk utforming: Torleiv Sverdrup · 2017
Parkgt. 21, pb 224, 2302 Hamar, tlf. + 47 62 54 22 60. Gratis inngang.
Åpningstider: Tirsdag - fredag 11-16, lørdag - søndag 12-17. Mandag stengt.
www.kunstbanken.no www.ostlandsutstillingen.no
Utstillingen varer til 17. mai 2017