Alshusbukta naturreservat

438/32
6561300
438/33
Holmebakken
(
!
14
6561200
!
(
13
438/31
438/114
438/111
Alshusbukta
437/7
6561100
1
!
(
437/2
438/177
437/116
437/1
6561000
437/113
437/115
437/97
437/14
437/11
6560900
8a !
(
437/1
437/38
Alshusbukta naturreservat
Fredrikstad kommune, Østfold fylke
±
Reservatgrense
(
!
Spesielt punkt, jf. verneforskrift
6560800
Alshus
Målestokk: 1: 2500, ekvidistanse: 5m
50
100
150
6560700
0
meter
Rutenett: ETRS 1989, UTM-sone 32N
Kartgrunnlag: N5
Kilde: © Norge digitalt
Kartproduksjon: Fylkesmannen i Østfold
611000
611100
611200
Miljødirektoratet,
mars 2017
611300
!
Østfold fylke
611400