Studiedag før eksamen

Studiedag før eksamen
Gjelder for følgende typer eksamener:




Ny eksamen (eksamen påfølgende høst ved stryk til våreksamen)
Utsatt eksamen (eksamen påfølgende høst ved dokumentert sykefravær til
våreksamen)
Særskilt eksamen (eksamen påfølgende høst ved stryk i standpunktkarakter)
Privatist eksamen (eksamen i nye fag eller fag uten vurderingsgrunnlag/IV)
• Studiedag gjelder per fag (- ikke per eksamen, der man skal opp i flere disipliner i
samme fag)
• Studiedag gis i tillegg til forberedelsesdag til eksamen
• Studiedag behøver ikke være dagen før eksamen/forberedelsesdag.
• Eleven må sjekke med faglærer (e) at studiedag ikke tas ut en dag med en viktig
vurderingssituasjon
• Søknad om å få permisjon til studiedag leveres til avdelingsleder, senest 10 dager
før eksamen, senere hvis det er foretatt nytt trekk. Bruk søknadskjema: «Søknad om
permisjon fra undervisningen»
• Studiedag og konsekvenser for fraværsføring: På vitnemål, men unntas fagfravær.