Rauer Paradisbukta naturreservat

6568600
6568500
A
6568300
Rauer
6568400
Paradisbukta
106/1
Fredrikstad kommune, Østfold fylke
A
±
Reservatgrense
Ferdselsforbud 1.4. - 30.9.,
jf. verneforskrift
Målestokk: 1 : 2 000, ekvidistanse: 5 m
0
25
50
75
100
meter
Rutenett: ETRS 1989, UTM-sone 32N
Kartgrunnlag: N5
Kilde: © Norge digitalt
Kartproduksjon: Fylkesmannen i Østfold
596900
597000
(
!
Østfold fylke
Miljødirektoratet, mars 2017
597200
597100
6568200
Paradisbukta naturreservat