Månedsplan for Februar 2017

Tjølling Åpen barnehage
Tjølling familiesenter
Tlf: 98 23 12 99
MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR 2017
Mandag 6. 2
Forming
Lek med trolldeig
Måltid: Smøremat
Kulturskolen med Solveig
Mandag 13. 2
Forming
Vi lager karnevalsmasker
Måltid: Smøremat
Kulturskolen med Solveig
Foreldretime
Mandag 20. 2
Forming
Vi lager karnevalskatter
Måltid: Smøremåltid
Samlingsstund, tema: Glad ( kulturskolen har vinterferie)
Fruktstund med eventyr
Mandag 27.2
Kom utkledd om du vil.
Vi danser og feirer med rytmer og sang. Vi spiser pølsemat og
koser oss
Mandager.
Måltid
kl. 10. 45
Foreldretime under måltidet
Kulturskolen kl. 11. 50
Utelek etter behov
Måltidene koster kr, 25 pr. voksen
Velkommen!
Bente Elise