Omvendt undervisning

Komme i gang med
Omvendt
undervisning
Omvendt undervisning er en undervisningsform der elevene ser videoer på nett som forberedelse til læringssituasjon på skolen - og bruker tiden
på skolen til oppgaveløsning, øving, samhandling, produksjon etc. Målet er å bruke tid elevene har med lærer mest mulig konkret slik at alle kan
få god oppfølging. Samtidig er ofte elevene alene når de skal gjøre lekser og forberedelser gjennom f eks å se film er lettere for mange enn det
er å sitte alene med vanskelige oppgaver. Målet er også å gi elevene mulighet til følge undervisning tilpasset eget nivå og i eget tempo.
Her vil vi vise deg noen opptaksverktøy du kan bruke - filene de lagrer lastes enkelt opp til internett, f eks på YouTube.
S 1 Opptak med Activinspire
S 2 Opptak med ClassFlow Desktop
ActivInspire
ActivInspire er lisensiert programvare som er gratis for alle
brukere av Activboard og ActivPanel.
Filmene du lager med denne opptaksfunksjonen er .AVI-filer
som kan lastes direkte til YouTube eller andre online
videofildelingssteder.
S 2 Office Mix
S 2 Screen-O.Matic
Da velger du dette ikonet langt oppe i menyen i ActivInspire. Når
du trykker på dette ikonet vil ActivInspire "forsvinne" og du får
kun et lite ikon midt på skjermen din, dette ser slik ut:
Her trykker du på Skjermopptaksikonet og velger om du vil ta
opp fullskjerm eller opptak av skjermområde.
I ActivInspire har du to måter å ta opp film:
a) Gjennom opptaksfunksjon direkte i Activinspire
b) Fra Skrivebordsverktøy
Filmopptaker i ActivInspire
Du kan legge til hurtigikon for Opptak av skjermområde i
menyen din, slik at du lett kommer til når du trenger
dette verktøyet. Da går du til Rediger og så Profiler,
velger Kommandoer og finner Opptak av skjermområde.
Deretter velger du Legg til og trykker Ferdig. Da vil dette
ikonet vises i din meny i ActivInspire :
Dersom du ikke har hurtigtilgang til opptak i menyen din
skal du velge Verktøy. Her finner du Flere verktøy helt i
bunnen av listen; du velger så Skjermopptaker og enten
opptak av skjermområde eller fullskjerm. Ikonet verktøy
ser slik ut:
Filmopptaker i Skrivebordsverktøyet
Du kan også velge å hente fram hurtigverktøy fra
ActivInspire som brukes oppå skrivebordet - eller det
programmet eller den nettsiden du måtte ønske.
Skrivebordsverktøy ser slik ut:
Når du vil tilbake til Activinspire trykker du på dette ikonet:
Gjøre opptak
Har du valgt fullskjerm vil du komme rett til opptakeren. Dersom
du har valgt å ta opp et skjermområde må fu først dra ut det
området du vil ta opptak av.
På opptakeren trykker du på opptaksknappen (rød) og så skriver
du hvor du vil lagre opptaket (vanlig mappesystem). Da starter
opptaket umiddelbart og du stopper det ved å trykke på den
svarte stoppknappen.
Spille av
Gå til lagringsstedet for filen, høyreklikk på opptaket og velg
hvordan du vil spille den av.
ClassFlow Desktop
Office Mix
ClassFlow Desktop kan lastes ned fra ClassFlow og
aktiveres gjennom tilkobling til ActivPanel.
Du må laste ned Office Mix som tillegg i din PowerPoint for å
bruke disse verktøyene. Mix vil da legge seg i PowerPointmenyen din. Last ned Office Mix her.
Når du starter ClassFlow Desktop vil du få opp denne
startmenyen:
Når du trykker på den blir valgene synlige.
å gjøre opptak skal du trykke på
kamerikonet.
Office Mix lar deg ta opp enten fra skrivebordet, programmer
eller nettsider eller det lar deg ta opp fra presentasjonsider i
PowerPoint.
For
Med Screen Recording får du opp skrivebordet ditt sammen
med en opptaker som ser slik ut:
Du vil nå få spørsmål om skjermbildeformat og du velger
Video. Deretter veler du om du vil ta opp hele skjermen eller
et vindu.
Med Slide Recording får du opp en opptaksside med
presentasjonssidene dine. Du kan ta opp mens du blar i
sider, tegner på dem og du kan samtidig bruke
webkameraet til å ta opp deg selv mens du forklarer
Dersom du velger opptak av vindu vil det raskt komme opp
en skjerm med dine aktive vinduer der du bestemmer hvilket
du vil gjøre opptak av.
Så bestemmer du om du vil spille inn med eller uten lyd.
Så kommer opptakeren fram og legger seg oppå skjermen
eller det vinduet du har valgt.
Nå gjør du opptak på vanlig måte.
Opptaksfilene legger seg i en undermappe i Dokumenter
som heter ClassFlow Desktop. Dette er samme sted vanlige
bilder legger seg om du bruker kameraverktøyet. Denne
mappen er koblet til Mediegalleri i Desktop.
Du kan etterpå eksportere din PPT-fil som video
og legge den ut på YouTube, i læringsplattform
eller lignende til elevene. Fordelen med bruk av
Mix er kombinasjonen av å kunne legge ut enkle
presentasjoner som er kombinert med filmer.
Filmformatet er MP4.
Screencast-O-Matic
Filmer tatt opp med ClassFlow Desktop blir til .webm-filer.
Disse kan ikke spilles av i Windows Media Player. Første
gang du vil spille av en webm-fil kan du laste ned en spiller f
eks fra Windows Store - du vil få dette som forslag om du
ikke har rett type avspiller. Vi foreslår EasyPlayer som er
gratis å laste ned og bruke.
Fordelen med .webm-formatet er at det er svært komprimert
og veldig raskt å laste opp på nett, f eks til YouTube.
ANBEFALING
Bruk YouTube til å laste opp videoer og del lenkene med
elevene. Med YouTube kan de spille av hvor som helst, også
på smart-tv, dersom de har dette hjemme.
Spesielt bør du gjør dette dersom du bruker læringsplattform
som tar betalt for lagring - filmer tar ofte en god del plass og
ved å bruke f eks YouTube vil du unngå at området ditt på
læringsplattformen fylles opp.
Screencast-O-Matic-opptakeren kjører
rett fra nettleseren. Du går til
https://screencast-o-matic.com/ - så
velger du Start Recording og Launch
Recording. Da laster du ned en hurtiginstallasjon og kan begynne direkte med
opptak.
En stor fordel med
Screencast-O-Matic er at du kan laste opptaket direkte opp
til YouTube eller lagre som MP4-fil.