Invitasjon og program reindriftskonferanse 2017

Invitasjon til
Reindriftskonferansen 2017
28. – 29. mars 2017 på Tingvold Park Hotell
28. mars – Program
12:00
Oppmøte og lunsj
13:00
Velkommen v/Fylkesmann Inge Ryan
Fylkesmannen i Trøndelag – Hva med reindriftsforvaltningen?
Fylkesmannen
Rovdyr og rein – forskning og forvaltning
13:30
Rovdyr og rein – forskning. En statusoversikt.
NINA
14:15
Forvaltningsplan for store rovdyr
Rovviltnemnda i Region 6 Midt-Norge
14:45
Reindrift og bruk av FKT-midler i Nord-Trøndelag
Fylkesmannens miljøvernavdeling
15:15
Kaffepause og beinstrekk
15:30
Jakt på store rovdyr – hvordan lykkes?
Robert Salomonsson, Jakt för livet
17:30
Avslutning
19:30
Middag
28. mars – Program
Hovedtema: Reindrift i plan
09:00
Nytt og nyttig
09:30
Kommunen og reindriften - Konflikt eller samarbeid?
Rune Stigen Kvannli, kommuneplanlegger i Sortland kommune
10:15 Ivaretas reindrifta i konsekvensutredninger og planprosesser?
Jan Åge Riseth, Norut
11:00
Pause m/utsjekk
11:15
Klimaendring og kvaliteten på beitene
Karianne Bråthen, UiT og medarbeider i COAT
12:00 Det hjelper å stå på! – Erfaringer fra Kalvvatnan
Ina-Theres Sparrok, Reindriftsutøver i Voengelh-Njaarke sijte
12:30
Oppsummering og god tur heim
13:00
Lunsj og heimreise