• Først litt batterikunnskap • Branner i batterier • Brann i el-bil

Faren ved
batterier….
• Først litt batterikunnskap
• Branner i batterier
• Brann i el-bil
1
«Batterier har menneskelignende
egenskaper, de trenger god næring
og trives best i moderate temperatur,
i tillegg skades de om de ikke
behandles pent»
Fritt etter Isidor Buchmann
2
Men, først litt om batterier…..
18650 celle
3
18650 celle
4
Oppbygning av toppen på
en 18650 celle
5
Posecelle
6
http://www.skbattery.co.kr/
Kilde:
http://www.skbattery.co.kr/
7
Faren ved Litium ione-batterier
Store energimengder som kan lagres i lite volum
Den største faren er elektrolytten
Den er ofte både brannfarlig og korroderende
4 feil som kan skape brann i et Li ion batteri:
•
•
•
•
Fysiske skader
Kortslutning
Overlading
Oppvarming
Dette kan føre til at batteriet varmes opp raskere enn det kan avgi energi,
trykket øker, og det kan føre til lekkasje av elektrolytten
- og en eksplosiv brann.
8
For bedre å forstå
risikoen…..
10
Kilde: Dagbladet.no
Litt om brann i
lithium batterier
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Litt om el biler….
20
Hvis det er lagret mange celler ved siden av hverandre, kan brann i
en celle, kan medføre oppvarming av en nabocelle, som så antenner
osv osv
21
Kilde: ge.no
22
23
Kilde: ba.no
Feil ved lader/lading
Hvor er
bildet tatt?
24
25
26
27
28
Hybridbilder
29
Feil ved batteriene?
30
31
32
El-biler
Brann i bil eller brann i batteri?
33
34
35
36
37
38
Kilde: Teknisk Ukeblad
39
40
41
42
Spørsmål?
43
44