Program for trafikksikkerhetsdag

Statens vegvesen
Statens vegvesen inviterer til
Trafikksikkerhetsdag Skien trafikkstasjon
for alle avgangselever i området.
20. april 2017 fra kl. 11.30-14.30
INFORMASJON
20. april 2017
Vinn «Årets russebil» prisen
(påmelding 20. april 2017 på Skien trafikkstasjon)
1. premie kr. 5000,2. premie kr. 3000,3. premie kr. 2000,Vinnere kåres 20. april, bilen må være russebilgodkjent for å kunne delta.
Timebestilling på russebilkontroll
på tlf.: 35 58 95 56 (mellom kl. 08:00 - 15:15)
Dato for kontroller:
• Ettermiddag onsdag 29. mars fra kl. 16:00
• Dagtid mandag 3. april fra kl. 09:00 – 15:00
• Ettermiddag onsdag 5. april fra kl. 16:00
• Ettermiddag tirsdag 18. april fra kl. 16:00
Program for Trafikksikkerhetsdagen:
• Informasjonsstander
• Mulighet for etterkontroll av russebilen
• Ulykkesdemonstrasjon
Tekniske spørsmål og råd om «russebilen» kontakt:
Harald Storteig / Aleksander Zielinski mobil: 918 73 770
Andre spørsmål kontakt:
Vibeke Lin Jacobsen mobil 909 96 914
Lik «Russ på hjul» på Facebook. Mer info:
www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Russ