FORNAVN ETTERNAVN MBT MAILADR

FORNAVN
Rita
Håvard
Eileen Merete
Helene
Anita
Selma
Robin Bræck
Eirik
Ellen Alice
Sissel Johanne
Gunn-Irene Hansen
Wenche-Lovise
Vigdis
Anne-Iren
Elin
Tine
Nils Olav
Rune
ETTERNAVN
Kjelstrup
Solvang
Haugan
Berg Johansen
Dalseth
Andersen
Tøllefsen
Bruland
Olsen
Alfheim
Lingrasmo
Larsen
Holmeslet
Sølversen
Hartvigsen
Lingrasmo
Roland
Hanssen
MBT
95338666
92432280
47660164
41219831
99324434
48211350
90665342
93283976
99701366
93065983
91125129
97038395
90205178
93092760
97643447
91565004
99515620
90998921
MAILADR
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
UTVALG
Tromsø Kommune
Omsorgstjenesten Langnes
Kemnerkontor i Tromsø
Omsorgstjenesten Fastlandet
Kroken Sykehjem
Kroken Sykehjem
Hamna Skole og SFO
Tromsø Komm. Brann og Rednings
Flyktningtjenesten i Tromsø
Solneset Skole og SFO
Lakselvbukt skole
Ramfjord skole
Reinen Barnehage
Omsorgstjenesten Sentrum
Omsorgstjenesten Sentrum
Fagrent i Tromsø
Eiendom i Tromsø
Kultur og Idrett i Tromsø