FULLMAKTSSKJEMA SPAREBANKEN HEDMARK

FULLMAKTSSKJEMA SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Undertegnede gir herved (sett kryss) styrets leder Nils Arne Nordheim (eller den han bemyndiger) ………………………………………………. fullmakt til å møte og avgi stemme på valgmøte for valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse den 15. mars 2017. Dersom fullmektigen ikke er navngitt anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Det er angitt i tabellen nedenfor om fullmektigen skal stemme JA eller NEI for valgkomiteens forslag. Dersom det ikke er angitt hvordan det stemmes, anses fullmakten å være gitt i favør av valgkomiteens forslag. Ja Jeg er enig i Valgkomiteens forslag Nei Hvis NEI , sett X for kandidaten(e) du ønsker å stemme på (man kan bare stemme på kandidater fra sin egen region): Medlemmer: Olav Vold Hedmarken Marit Johnsrud Hedmarken Nina Jendal Einar Søberg Hedmarken Hedmarken Nils‐Erik Haagenrud Østerdalen Knut Jarle Eggen Østerdalen Torunn Syversen Glåmdalen Varamedlemmer: Ingelin Opsahl Hedmarken Jon Gunnar Karterud Hedmarken Svein Åge Kjendlie Hedmarken Ivar Haraldseid Østerdalen Marianne Steenland Østerdalen Erlend Inselseth Røhnebæk Glåmdalen Knut Aandstad Glåmdalen Sted/dato: ……………………………………………………………………….. Navn: ……………………………………………………………………….. Adresse: ……………………………………………………………………….. Signatur: ……………………………………………………………………….. Fullmakten sendes til Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse v/ Tore Anstein Dobloug, Strandgata 15, 2302 Hamar innen 13. mars 2017, kl. 12.00. Mail: [email protected] eller leveres til fullmektigen og medbringes til valgmøtet.