HMS-fagdag Velkommen!

Klikk her for
påmelding
Velkommen!
Fagdagen vil belyse hvordan du kan rettferdiggjøre
gode HMS-tiltak – også i et økonomisk perspektiv.
DAGENS PROGRAM
Kl. 08.45 Registrering og kaffe
Kl. 09.00 Velkommen v/Per Kristian Ubøe, prosjektleder KFF
Kl. 09.15 HMS-økonomi – hvorfor og hvordan?
v/førsteamanuensis Pål Joranger, HiOA
Kl. 11.15
Lunsj
Kl. 12.00 Økt nærvær for gravide i Porsgrunn kommune
v/HR-rådgiver Mona Rognlien Troøyen
Kl. 12.45 Plenumsdiskusjon
Kl. 13.00 Pause
Kl. 13.20 God HMS gir lavere pensjonskostnader
v/kunde- og salgsleder Ingrid Eriksen, KLP
Kl. 13.50 Hvordan ta dagens erfaringer tilbake i egen organisasjon?
Kl. 14.15 Kan elementer fra i dag danne grunnlag for en ny fagdag?
Kl. 14.30 Fagdagen avsluttes
HMS-fagdag
HVORDAN FÅ GJENNOMSLAG FOR GODE TILTAK?
Tirsdag 14. mars 2017
KLP-Huset, Dronning Eufemiasgt. 10, Oslo
HUSK PÅMELDING INNEN 16. FEBRUAR
Fagdagen passer for deg som jobber med HR, er hoved-/verneombud,
HMS-ansvarlig, folkehelsekoordinator eller forsikringsansvarlig.