Kampoppsettet

21st Century Cup 2016
Grupper:
A
B
Stovner Giant
North boys A
Noreel White
11 stars
Drammen
Minnel B
Everest
(2 *10 min)
10:00
Stovner Giant
vs
Drammen
vs
10.25
North boys A
vs
Noreel Blue
vs
10.50
Noreel Red
vs
11.15
Stovner Giant
vs
11.40
Noreel White
vs
12.05
North boys A
vs
12.30
Noreel Blue
vs
12.55
Noreel Red
vs
13.20
Stovner Giant
vs
14.45
Noreel White
vs
15.10
11 stars
vs
15.35
Minnel A
vs
16.00
Bergen Alt
vs
C
Noreel Blue
Minnel A
North boys B
Noreel White
Everest
11 Stars
Minnel A
Bergen Alt.
Drammen
Everest
Minnel B
North boys B
Stovner Lion
Everest
Drammen
Minnel B
North boys B
Stovner Lion
D
Noreel Red
Bergen Alt.
Stovner Lion
(Bane 1)
(Bane 2)
(Bane 1)
(Bane 2)
(Bane 1)
Kvartfinaler (2 * 10 min – 3 straffer)
16:00
A winner vs
B runner
16.30
C winner
vs
D runner
B winner
vs
A runner
17.00
D winner vs
C runner
(W) Bane 2
(Y) Bane 1
(X) Bane 2
(Z) Bane 1
Semifinaler
17.30
17.30
Winner W vs
Winner X vs
18.00
Finale
Winner Y
Winner Z
Bane 1
Bane 2
Bane 1