Svea Finans dekker alle offentlige gebyrer (som f.eks. på

Medlemstilbud til alle medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF)
Purre- og inkassotjenester: enklere - raskere
- Ingen årsavgift eller faste kostnader
- Kostnadsfri purreservice
- Svea Finans dekker alle offentlige gebyrer (som f.eks. påløper ved
forliksklage etc.)
- Kostnadsfri trekking av inkassosaker innen 30 dager (hvis sak trekkes
etter dette må påløpte omkostninger dekkes)
- Fri håndtering av gjeldsordning, kostnadsfri innmelding av krav i dødsbo
- Ved langtidsovervåking beregnes 20 % provisjon til Svea Finans av
innfordret beløp
- Dekningsrekkefølge 1) Offentlige gebyr og salær, 2) Hovedstol, 3) Renter,
4) Renter av salær og gebyrer
- Renter tilfaller Svea
- Dere får tilgang til en enkel selvbetjeningsløsning for dere på en enkel og
rask måte registrerer nye oppdrag
Kontakt Svea Finans for å få en avtale:
Synne Solberg
Tlf: 2141 9102
Epost: [email protected]
Oslo
Trondheim
Hamar
PB 6601 Etterstad
N-0607 OSLO
Norge
Innspurten 15, 0663 OSLO
Tel: +47 21 54 24 00
Fax: +47 21 54 24 01
Sjøgangen 4
N-7010 TRONDHEIM
Norge
PB 185
N-2317 HAMAR
Norge
Grønnegata 40, 2317 HAMAR
Tel: +47 21 54 23 80
Fax: +47 21 54 24 01
Tel: +47 73 93 06 00
Fax: +47 73 93 06 01
Svea Finans AS
www.sveafinans.no
[email protected]
Org. nr: NO 980 121 798