Uke 10 3ab

LEKSER
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Norsk
Zeppelin
lesebok s. 79
Ta med ukas test
med underskrift
Zeppelin
Zeppelin arbeidsbok
arbeidsbok s. 46 s. 47
(les)
Matematikk
Jobbe 30 minutter på Multi Smart øving i løpet av uka.
Engelsk
Jobb med å repetere ord og uttrykk. Gjør oppgaver på:
http://stairs1-4.cappelendamm.no/
Husk å øve godt på øveord og setning i norsk og engelsk til ukas test! I engelsk øver du også
muntlig, se bak på ukeplanen.
Læringsmål
PALS
Gå inn når friminuttet er over. Følg beskjeder fra
voksne.
Norsk
Jeg vet at i noen ord er lyden o bokstaven u.
Eksempel: dum, ung, bukk
Engelsk
Vi forbereder oss til kartleggingsprøve.
Matematikk
Jeg kan bruke ulike regnestrategier ved
subtraksjon.
Nat- og samf.fag
Jeg kan forklare hva en næringskjede er.
KRLE
Jeg vet hvem Moses var.
Øveord/setning:
Norsk:
natur
planter
næring
skog
Setning: Ta vare på naturen.
Nettadresser:
www.salaby.no
Matte: www.gyldendal.no/multi
Norsk: www.aschehoug.no/grunnskole
Engelsk: http://www.lokus.no/open/questelevnettsted3
Beskjeder:
På tirsdag 7/3 drar vi på tur med natursenteret til Møringa. Vi går fra
skolen kl 10 og er tilbake til bussene går. Viktig at elevene har med seg
godt med klær etter været og nok mat. Ta med vedkubbe om du har.
Har noen fått med seg en høyhalset hvit genser etter forestillingen på
Bakkenteigen? Det står navn på lappen inni.
I engelsk forbereder vi oss til en kartleggingsprøve vi skal ha i uke 11.
Derfor blir det ikke lekser denne uka.
Det vil bli sendt hjem innkalling til utviklingssamtaleskjema. Fint hvis
denne kommer inn i løpet av fredag 10/3.
Hilsen Camilla, Linda, Tonje, Anne Helene, Elin Marie, Marit og Sara
[email protected]
[email protected] (matematikk)
[email protected]