Disclaimer - Stiftelsen Returgass

Disclaimer
Hjemmesiden www.returgass.no er underlagt følgende vilkår og betingelser.
www.returgass.no er eid og publisert av Stiftelsen Returgass (SRG) og Isovator AS. Hjemmesidens
innhold er en informasjonstjeneste SRG/Isovator tilbyr til besøkende og kunder.
SRG/Isovator forbeholder retten til å slette, endre og supplere innholdet på denne hjemmesiden når
som helst, uansett årsak, uten forhåndsvarsel.
SRG/Isovator legger vekt på at informasjon som er lagt ut på vår hjemmeside skal være så korrekt
som mulig. Vi påtar oss likevel ikke noe ansvar for feil, utelatelser, unøyaktigheter eller
uoverensstemmelser med gjeldende lov i informasjon som publiseres.
SRG/Isovator dekker ikke kostnader eller tap som måtte oppstå som følge av dette.
SRG/Isovator påtar seg ikke noe ansvar for at denne hjemmesiden er uten virus eller andre skadelige
elementer.
SRG/Isovator tillater henvisning/sitat av materialet på hjemmesiden på følgende vilkår:



Materialet skal kun brukes i informasjonsøyemed
Materialet endres ikke
Kopi av materialet må inneholde SRGs eller Isovators logo.
SRG/Isovator setter stor pris på kunde/besøkendes tilbakemelding og forslag. SRG/Isovator står fritt
til å bruke dette.