Nysmurte hengsler i fellesskapet v

Nysmurte
hengsler i
felleskapet
Ivar Haugstad
Sosialantropolog
Internasjonalt Institutt for seriøs
oppmuntring
Nasjonalt Oppmuntringstilsyn
Oppmuntring
• tenkning, holdning og handling som har positiv
effekt
Gjøre hverandre gode!
• Oppmuntre
≈ løfte humøret
• Encourage
≈ å sette mot i
Seriøs Oppmuntring
• verktøy direkte relatert til oppnåelse av ønskede
resultat..
•
•
•
•
•
Samhandling/samarbeid
Endringsprosesser
Sykefravær, Arbeidsmiljø, org. kultur
Kunsten å lede frivillige / ladestasjon for ildsjeler
Sammen – samtidig – samme retning
Endring - Utvikling =
Nå  NY
=Noe nytt
@fastantropolog
Banan
Gregory Bateson – Kybernetikk / Systemteori
Nå  ny
på best mulig måte
Arbeidsglede
I overkant?
Greit som
det er?
Rom for
mer?
Arbeidsglede –
jobb engasjement
Vitalitet, energi
utholdenhet
Entusiasme, inspirasjon,
stolthet
Fordypelse,konsentrasjon
http://iiso.no/inspirasjon/forskning-og-undersokelser
Hva skaper et Velfungerende
FELLESSKAP?
Relasjoner
effekten
• Bedre ressursutnyttelse
• Deling av kunnskap
• Anerkjennelse av hverandre og
forskjellene
• Stabilitet og trygghet
tre grunnleggende
Sosiale plikter
• Plikten å gi
• Plikten å ta i mot
• Plikten å gi tilbake.
Raushetsplikt
Felleskap preget av:
• Tillit
• Trygghet
Åpner for:
• Mer deling
• spørsmål
• latter
…et godt grunnlag for samarbeid?
...et godt grunnlag for nye løsninger?
...et godt grunnlag for nye allianser?
…et godt grunnlag for å møte endringer?
…løse ting på en bedre måte en før..
• Hva kan DERE ta med i kanoen?
• Hva kan DU ta med i kanoen?
Hva skal
felleskapet
Fylles Med?
bAnalyse
Et praksisnært verktøy
Produktivitet
• Hva er produktivt i sammenheng?
• Hva er trivelig i sammenheng?
• Sette ord på / Snakke sammen..
• Forventningskalibrering!
Trivsel
Rolle og plass i felleskapet
Både som person og som organisasjon
Aktiv
TF
GJØK
KE
FPP
BBD
BP
H
Negativ
ML
KMM
IS
WIIFM
BF
SS
BW
PVUFM
SP
KT
RL
UI
KK DGH
LUPU
MM
IM
FS
FD
KTTDS
TV
JBL
EMST/MJ
Heiagjengen
HVASAVI
Positiv
PR/RR
Nonannanister
SUG
IPE
EV
GH
SU
VVS
Passiv
2KPS
Typekartlegging
TV
=
KT
=
IS
=
EI
=
UI
=
RDM =
KK
=
SS
=
VB
=
KTTDS
EMST =
KD
=
S
=
MJ
=
PR
=
RJ
=
RR
=
G
=
2 KPS=
VVS =
Tilstede værerne
Kliner til
Ildsjeler
Egosentriske Ildsjeler
Utagerende Introverte
Regulær dustemikkel
Konstruktive kritikere
Sunne skeptikere
Verdibæreren
= Klar til å ta del i seiere
Enig med siste taler
Klikkdanneren
Smiskern
Med jatterne
Paragraf ryttere
Rivjern
Regel ryttere
Gnåler
To klapp på skuldra
Vi venter å ser
(tilfeldig rekkefølge)
SUG =
TTS =
LK
=
KMM =
BW =
AFK =
BBD =
TMKA=
OS
=
BF
=
FPP =
KE
=
TF
=
FS
=
LM
=
VN
=
MM =
SV
=
LL
=
JBL =
Sur uten grunn
Totungesnakker
Løs kanon
Kos med misnøie
Besser wisser
Alltid først i køen
By og bygdedyr
Taus med korslagte armer
Outsmarterne
Bagatellforstørrere
Feilpåpekerne
Konfliktentreprenørene
Traveltformidlerne
Fellesskaperne
Luremus
Vattnisse
Mulighetsmakeren
Sirkelvandrer
Looplunter
Jeg blir og lider
UV
= Utventer
IPE = Ikke påvisbar entusiasme
EV
= Energi vampyrer
SFMM = Stadig fikling med mobil
SIFU = Sist inn, først ut.
Hvasavi= Hva var det vi sa?
JOL = Jevnt over lunken
RA
= Risikoavlaster
FS
= Fellesskaper
ML
= Måkeleder
PD
= Pådriver
BK
= Bordklaskeren
SU
= Sjuklig uinteressert
GH
= Gjennomført humørløse
SFIA = Skaper forventninger, innfrir alltid
OVUG = Oppvirvler uten gjennomføringskraft
SHSVPATSO = Sitter helt stille og venter
på at ting skal gå over
BP
= Brønnpisseren
LSB = Luftslottbyggern
LUPU = Luskepuddinger
PVAUM= På vegne av ufattelig mange
TG
= Traveltglefseren
SP
= Sytepaver
H
= Hevneren
RG
= Ryktegeneratoren
SL
= Slentreren
WIIFM
= Whats in it for me
GO
= Gjennomgående omsorgsfull
KFNN = Klar for noe nytt
FD
= Fremdytterne
IM
= Idemakerne
RL
= Reflekterte lagspillere
TAO = Tar ansvar for omgivelsene
IBNTTT= I bring nothing to the table
GJØK =
Last ned typologien på www.iiso.no
Anerkjenne de positive avvikene
Fokus på det dere ønsker mer av!
@fastantropolog
Oppsummert
• Sett mot og humør i folk
• Skap rom for rosa bananer
• Gi, ta imot og gi tilbake - relasjoner
• Innta aktiv positiv rolle i fellesskapet
• Løft frem de positive avvikene
@fastantropolog
Mer?
www.antropolog.no
TAKK FOR MEG!
@fastantropolog